Gå høsten i møte med ny kunnskap

Meld deg på våre fagdager

Lilleborg arrangerer i høst to fagdager for Næringsmiddelindustrien. Dette blir svært interessante og lærerike dager og vi har samlet gode foredragsholdere med solid kunnskap og erfaring innen de aktuelle tema. Følgende tema er planlagt for høsten 2019:

Uønskede mikroorganismer i meieriindustrien 
Tidspunkt: Gardermoen, 23. oktober
Meieriindustrien tar en rekke mikrobiologiske prøver for hele tiden å være i forkant og ha kontroll med hygiene og produktkvalitet. Vi har valgt ut noen av disse mikrobene som vi ser nærmere på. Hvordan kommer de inn, hva skal til for å finne dem og ikke minst hvordan kan de fjernes? Hvordan vet vi at renholdet er godt nok?

Meld deg på her.

Biofilm – mikrobenes borettslag
Tidspunkt: Gardermoen, 10. desember 
Hva skjer i en biofilm, og hvilke mekanismer er det som gir den superkrefter. Er det mulig å fjerne biofilm når den først er etablert, hva skal til? Vi har samlet gode foredragsholdere som vil belyse problematikken rundt dette.

Meld deg på her. 

Detaljert program for fagdagene vi arrangerer legges jevnlig ut på Lilleborgs nettside under kurs og kompetanse. Vi minner om at det vil være begrenset plass på hver fagdag.