Vellykket på AquaNor

Det var stor interesse for Lilleborgs stand under AquaNor-messen i Trondheim 20.-23. august.

AquaNor-messen er arrangert annet hvert år siden 1979. Messen er et viktig internasjonalt møtested for fisk- og oppdrettsnæringen og er i dag verdens største messe for akvakulturteknologi i Europa. Her presenteres nyheter av betydning for næringen, både innen teknologi, prosesser, produkter og tjenester. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede, enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner. I alt er nærmere 80 nasjoner representert og rundt 28 000 besøkende er innom messen.

For Lilleborg industri er messen et «must» og et av årets absolutte høydepunkter.

– Det er utvilsomt den viktigste messen for oss i året, sier Silje Ebbell Tøge, Kommersiell direktør industri. Sammen med 11 sentrale kolleger deltok hun på messen.

Standen var godt besøkt gjennom hele uken, og de 12 Lilleborg-kollegene som betjente den, hadde travle dager. De antar at 300 besøkende var innom, og det ble knyttet interessante kontakter som vil følges opp i tiden som kommer.

– Samtidig med messen ble det foretatt en enkel markedsundersøkelse for å styrke grunnlaget for vår kurs og foredragsvirksomhet.

Næring i vekst

Akvakulturnæringen har hatt en voldsom vekst de siste årene og er et viktig satsingsområde for Lilleborg industri, som opplever markedsvekst så vel som markedsandelsvekst.

– Det er forretningsområdet industri som står for den største veksten i Lilleborg, og størsteparten av denne veksten kommer nettopp fra Fisk & Havbruk, opplyser Silje.

Ole Andreas Lund, kundegruppesjef og ansvarlig for Fisk & Havbruk i Lilleborg, har vært med på den hyggelige utviklingen helt fra satsingen startet for fullt.

Lilleborg har de siste fem til syv årene gått fra å være ganske liten og usynlig til å ta en stor og betydelig posisjon på messen. Det er utrolig inspirerende å se den veksten vi nå opplever etter knallhard satsing de siste årene. Det er en spennende bransje i kraftig vekst, og vi har alle forutsetninger for å ta vår andel av veksten også i fremtiden, slår han fast.

Dialog og effektivisering

Den viktigste målsettingen med å være med på messen, er å komme i stadig bedre dialog med kunder og relevante aktører i bransjen.

– Oppdrettsnæringen er en ung og på mange måter uferdig bransje, og dialog er alfa omega, sier Silje.

Og det var ikke vanskelig å trekke eksisterende og potensielle kunder til standen, som fokuserte på et svært aktuelt tema for bransjen, nemlig effektivisering. Kostnadsveksten innen oppdrett har vært betydelig de siste årene.

– Oppdrettsnæringen stiller store krav til effektivisering og ønsker å prosessere mest mulig fisk på kortest mulig tid. Dette krever effektivisering i alle ledd. Her bidrar Lilleborg til at våre kunder, både på settefiskanlegg, brønnbåter, avlusere, servicebåter, prosessbåter og slakteri, kan effektivisere sine prosesser. Når vi reduserer tiden det tar å rengjøre utstyret på disse anleggene med bare én time, har det stor verdi for kunden, sier Ole Andreas og forteller om stor interesse for blant annet automatvasken som ble presentert på messen.

Effektivisering av driften blir trolig et like viktig tema på fremtidige messer for å sikre at denne viktige, norske, næringen fortsetter sin eventyrlige vekst.