Renhold industri, man spyler. Lilleborg, Orkla.

Økt mattrygghet med nye metoder

United Nations General Assembly har utpekt 7. Juni som World Food Safety dag

Alle som jobber i matindustrien er enig om at hygienearbeid i form av renhold og kontrolltiltak er av avgjørende viktighet både for mattryggheten og kvaliteten på sluttproduktet. Samtidig vet vi at det i matindustrien så vel som i andre bransjer er en konstant jakt etter reduserte kostnader. Med EnduroPower konseptet er det mulig å redusere kostnader knyttet til renhold uten at det går bekostning av mattryggheten. Ved å endre metode, vil man få tid til å kvalitetssikre arbeidet.

For lav fokus på renholdsprosesser

Det er lite nytt som har skjedd de siste 20 til 30 år når det gjelder metoder og teknologi for renhold. Prosessene som ikke er knyttet til selve produksjonen og kjernetiden får ofte lavt fokus. Samtidig øker behovet for mattrygghetstiltak og kvalitet i kraft av myndighetsskrav og forbrukernes forventninger. Flere og flere ser muligheter for å innføre nye teknologier og metoder for å øke kvaliteten kombinert med å redusere kostnadene.

For matindustrien ligger det størst gevinst i særlig to elementer:

1. Prosessovervåking av automatiske vaskeprosesser
CIP Vask er prosesser som i de fleste tilfeller er automatisk styrte, men som ofte går om natten uten tilsyn. Vår erfaring er at ved å innføre prosessovervåking, samt øke kompetansen rundt dette, så vil det utløse store muligheter til både økt hygiene, reduksjon av matsvinn og reduserte kostnader.

2. Åpent renhold – nye metoder
Nedvasking av slaktelinjer, skjærelinjer etc. foregår ofte på kveld/natt og med manuelle rutiner. På mange steder har dette vært gjort på samme måte siden 70-tallet. Prosesslinjene har samtidig økt både i størrelse, omfang og kompleksitet. For å holde tritt med utviklingen, har da antall årsverk brukt til renhold økt tilsvarende. Videre vil har man da fått tilsvarende økning i forbruk av vann, energi og vaskemiddel. Tidspress gjør at man i større grad jobber på rutine og ikke tar seg tid til å kontrollere arbeidet utover hygieneprøvene som tas jevnlig. Ved å øke effektiviteten gjennom nye metoder, vil man få muligheten til å inspisere sekundære flater så vel som primære.

Reduser kostnadene med opptil 30 %

I Lilleborg jobber vi hele tiden for å utvikle effektive, innovative og bærekraftige produkter og systemer som bidrar til større effektivitet, mer lønnsom drift og økt verdiskaping for våre kunder. Med over 180 år i bransjen har vi opparbeidet en sterk fagkompetanse, og vi ser at det er potensiale til å redusere kostnader til renhold med opptil 30 % hos flere av våre kunder. EnduroPower endrer rengjøringsmetodene som man bruker i dag. Gjennom konseptet sikrer vi økt fokus på opplæring og kompetanse hos renholdsoperatørene og ser på muligheter for å automatisere dele av renholdet.

Avhengig av hvor store tidsbesparelser man henter ut, vil man også redusere vann- og energikostnadene tilsvarende. Resultatet er mer tid til å konsentrere seg om andre oppgaver som økt kapasitet til produksjon. Med andre ord; effektivt renhold gir økt verdiskapning for alle.

Spørsmål eller behov for hjelp? Ta kontakt med vårt kundesenter.