Fagdager høsten 2019

Hold deg oppdatert for å sikre trygg mat!

Lilleborg arrangerer i høst tre fagdager for Næringsmiddelindustrien. Vi planlegger tre svært interessante og lærerike fagdager og samler gode foredragsholdere med solid kunnskap og erfaring innen de aktuelle tema. Følgende tema er planlagt for høsten 2019:

Uønskede mikroorganismer i meieriindustrien 
Tidspunkt: Gardermoen i oktober
Fagdagen tar sikte på å bygge kunnskap innen prøvetaking og hvorfor vi tar ulike prøver. Vi vil se nærmere på uønskede mikroorganismer i meieriet, hvor de kommer fra og hvordan man forebygger og bekjemper dem.

Listeria
Tidspunkt: Gardermoen i oktober 
Fagdagen vil gi deg mer kunnskap om listeria monocytogenes. Vi vil bygge innsikt om hva Listeria er, hvor det kommer fra, og hvilke konsekvenser det kan gi. Vi vil også fokusere på hva man kan gjøre for å forebygge, samt hvilke tiltak som bør vurderes hvis det oppdages.

Biofilm
Tidspunkt: Gardermoen i november 
Fagdagen vil gi deg mer kunnskap om biofilm. Fagdagen vil gi deg innblikk i det strukturerte samfunnet biofilm er, samt gi deg kunnskap om hvordan de kan forebygges og fjernes.

Detaljert program for fagdagene vil komme over sommeren, og vil da bli lagt ut på Lilleborgs nettside under kurs og kompetanse. Det vil være begrenset plass på hver fagdag, så meld din interesse (ikke forpliktende) på e-post til kundeservice@lilleborg.no for å holde av plass på en eller flere av fagdagene i høst.