Sikkerhets- og miljøaspektet er sentralt i all produktutvikling hos oss i Lilleborg.

Bærekraftig renhold

 

Vår rådgiver Siv-Elin Ulfsnes ble nylig intervjuet i bladet Kjøkkenskriveren.

Gjennom å velge riktig metode og være bevisst på hvordan og hvorfor man utfører oppgavene, kan man oppnå store besparelser innen både vann, energi og tidsforbruk, uten at det går på bekostning av hygienen.

Hun trekker blant annet frem at rent vann er noe vi nordmenn tar for gitt, men hele 8 av FN’s 17 bærekraftsmål er knyttet til vann, enten direkte eller indirekte. Hvis vi reduserer spyletiden med 1 timer hver dag kan vi også redusere vannforbruket med så mye som 470 000 liter varmt vann per år. Dette tilsvarer hele 2340 badekar.

Ved å gjøre en gjennomgang av eksisterende renholdsplaner og gjøre en grundig vurdering kan man optimalisere prosessene, samtidig som man sikrer trygg mat og ivaretar produksjonsutstyret.

 

Les hele artikkelen her