Svanen; 30 år og like aktuell!

Miljømerket Svanen har eksistert i 30 år, og Lilleborg var blant de første til å ta det i bruk. Med stadig nye og skjerpede krav er Svanen fortsatt en viktig faktor for bærekraftig produktutvikling.

Svanemerke logo liten

Stiftelsen Miljømerking ble opprettet gjennom et Stortingsvedtak i 1989, for å forvalte de offisielle miljømerkene i Norge. Svanemerket er det første og det største av disse. Lilleborgs første svanemerkede produkt til dagligvaremarkedet kom i 1993 og til det profesjonelle markedet i 1997.  I 2005 mottok Lilleborg en hederspris, og i 2010 en jubileumspris for omfattende bruk av merket.

Hele verdikjeden er viktig

Lilleborg har over 100 miljømerkede produkter, de fleste med svanelisens. En lisens varer normalt i tre år før den må fornyes. Ingrid Malene Apeland (bildet), har doktorgrad i kjemi og er en av tre produktutviklere i Lilleborg. Hun har nylig fornyet lisensen for SumaGel Pur-Eco D32.

– Fortell litt om prosessen for svanemerking?
– Når vi skal svanemerke et produkt er det flere ting å ta i betraktning. Vi må passe på at produktet ikke inneholder ingredienser som ikke er tillatt, og at nivået for komponenter med begrensninger ikke overstiges, sier Ingrid. Hun forklarer at dette gjøres i et regneark, der alle råstoffene og mengdene oppgis.

– Vi trenger også bekreftelser fra råvareleverandørene, da råvarer kan inneholde flere kjemikaler. I tillegg kreves dokumentasjon for selve produksjonsprosessen av både produkt, råstoffer og ikke minst er det krav til emballasjen og materialene i den.

Like god eller bedre

– Hva er utfordringene med prosessen?
– Ved fornyelse av en lisens, skjerpes kravene i søkekriteriene. Det kan gi behov for endring av innhold, og utfordringer med å beholde alle egenskaper. For SumaGel er evnen til å henge godt på veggen, men samtidig lett kunne spyles av viktig. Det kan også være krav til skumnivå, pH, viskositet eller andre tekniske spesifikasjoner som skal opprettholdes.

Ingrid forteller at de da ser etter nye og bedre råstoffer, og/eller andre sammensetninger. Å vurdere nye og mer tilpassede alternativer med hensyn til HMS og ytre miljø, er også en del av Lilleborgs løpende substitusjonsarbeid.

– Blir produktene dårligere i bruk når dere tar ut eller bytter råstoffer?
– Det er et bra spørsmål! Det er viktig å informere både egne selgere, kunder og brukere om at Svanemerket setter krav til effektivitet.  Det nye eller endrede produktet skal være like bra eller bedre enn produktet som erstattes, understreker Ingrid.

For å undersøke produktets kvalitet gjennomføres det brukertest hos kunder. De tester nytt produkt mot gammelt og fyller resultatene inn i et skjema som svanen skal ha.
– Et viktig poeng knyttet både til innholdsberegning i søknaden og til effektivitetstest er at dosering inngår, avslutter produktutvikleren.

Svanen og markedet stiller strenger krav

Tormod Lien (bildet) er markedsrådgiver i Stiftelsen Miljømerking, og med 26 års fartstid har han god oversikt over utviklingen:
– Etterspørselen etter svanemerkede produkter er stadig økende og sprer seg til stadig nye bransjer. Den beste indikasjon er antall produkter (varer og tjenester) som er svanemerket og omsetningen av disse. Antall lisenser passerte 500 i 1995, 1000 i 2000, 2000 i 2010 og ligger i 2019 på 2500.  én lisens kan inneholde mange produkter. Det var 12.600 svanemerkede produkter i januar i år. Nå er tallet 13.100, fastslår Tormod.

– Hva er forskjellen på Svanen og andre merkeordninger?
– Endel merker er råvaremerker som bare ser på deler av livsløpet, for eksempel Ø-merket og ØkoTex for tekstiler og FSC merket for bærekraftig skogbruk. Noen merker berører kun ett miljøtema, som Energy Star for kontormaskiner. Svanemerket kjennetegnes av å være frivillig, stille bredspektrede miljøkrav (multikriterier), basert på livssyklusvurderinger, skjerper kravene jevnlig, utvikler kravene i åpenhet, opererer med kjente kostnader, og bedriver tredjeparts uavhengige sertifisering. Svanen skiller seg ikke vesentlig fra andre Type 1 miljømerker (Blå Engel, EU Ecolabel og japanske Ecomark) som følger standarden ISO14024, forklarer markedsrådgiveren.

Ikke bare produkter

– Det er mulig å svanemerke tjenester, som renhold og hotelldrift, noe flere av Lilleborgs kunder har gjort. Hvilket utslag gjør det for bærekraftig produksjon, bruk og avfallshåndtering?
– Store utslag, da man i stor grad kan påvirke forbruket gjennom å stille krav til nettopp det, sier Tormod.

Han viser til eksempler med forbruk av vaskemidler, drivstoff og poser relatert til antall kvadratmeter rengjort i renholdstjenester, energiforbruk og restavfallsmengder per gjestedøgn for hotell og andel miljømerket kjemi og tekstil for vaskerier. Markedssjefen forteller også at både Scandickjeden og Nor Tekstilkjeden sparte energi tilsvarende utslipp fra 4.500 biler per år etter noen år med svanemerking.

Skrevet av Vivi Lindahl, 23.05.19

Les mer

Om Svanen
Artikkel om substitusjon
Svanen fyller 30 år