Gratis stoffkartotek med EcoOnline Chemical Manager

Som kunde av Lilleborg kan du bygge ditt eget digitale stoffkartotek uten ekstra kostnader.

Dine forpliktelser som bruker
Stoffkartoteket skal i henhold til Arbeidsmiljøloven §4-5 opprettes før farlige kjemikalier tas i bruk. Det er krevende å holde disse oppdaterte med siste versjon. Fra 2018 er du ikke lengre pliktig til å oppdatere dette i papirversjon. Gjennom et digitalt arkiv er du trygg på at du har siste versjon av databladet tilgjengelig, samt at alle relevante medarbeidere har tilgang til det, når behovet melder seg.

Alt oppdatert på ett sted
EcoOnline er vår samarbeidspartner for å gjøre våre sikkerhetsdatablader tilgjengelige for våre kunder. Vi 2017 inngikk vi et større samarbeid som gagner deg som kunde av Lilleborg. Dette innebærer at du kan søke og lagre alle Lilleborgs datablader på ett sted. Du kan bruke programmet på PC eller mobilen. Løsningen gir også mulighet til å laste ned verneblad og lage etiketter. Dersom Lilleborg gjør endringer i et eller flere av sikkerhetsdatabladene du har lastet ned, oppdateres disse automatisk.

Med EcoOnline Chemical Manager kan du:
– Søke etter sikkerhetsdatablader fra Lilleborg og lagre disse i ditt eget stoffkartotek
– Opprette en eller flere lokasjoner som tilsvarer rom/ avdelinger i bedriften din
– Legge EcoOnline Chemical Manager på desktopen slik at den alltid er lett tilgjengelig
– Opprette en felles lesebruker som alle kollegene dine kan bruke

Slik går du frem: 
– Registrer deg ved å fylle inn skjemaet her eller trykk på Sikkerhetsdatablader øverst og velg EcoOnline Chemical Manager- bygg ditt eget arkiv.
– Du mottar en mail med informasjon om hvordan du logger deg inn
– Logg inn og søk etter den informasjonen du behøver
– Neste gang du logger deg inn, logg inn fra ecoonline.no
– Har du spørsmål kontakt EcoOnline

Les også: Slutt på stoffkartotek på papir for mer informasjon.