Veiledning ved hudirritasjon

God håndhygiene er det beste virkemiddelet vi har mot smitte i hverdagen!

Årsaker til hudirritasjon

Den vanligste årsaken til hudirritasjon er overdreven avfetting av huden. Grunnen til at mange rammes av dette problemet, er hyppig håndvask og/eller desinfeksjon. Langvarig eksponering for huddesinfeksjonsmidler og hyppig håndvask er i mange tilfeller de naturlige fettstoffene i huden, slik at stoffer som kan irritere huden forårsake dermatitt (hud-betennelse).

Fettstoffene i huden fungerer hovedsakelig som en beskyttelse mot fukttap fra huden, og når de forsvinner, blir huden tørr og stram. Typiske symptomer på overdreven avfetting er derfor tørr hud som gjerne sprekker over knokene. Problemet er mest utbredt i vinterhalvåret, blant annet fordi lavere luftfuktighet og kulde gjør at huden raskere mister fuktighet, og fordi huden produserer mindre sebum når det er kaldt. I tillegg kan hyppige værskifter virke stressende på huden.

For å kunne håndtere problemer med hudirritasjon må man ha grunnleggende kunnskap om problemene. Last ned Lilleborgs veiledning ved hudirritasjon her:

Veiledning ved hudirritasjon