Virkon S effektiv mot Salmonella

Et godt renhold reduserer smitterisiko.

Etter at det ble funnet Salmonella Typhimurium hos et føll ved Hesteklinikken på NMBU veterinærhøgskolen i Oslo, ble det iverksatt omfattende testing av andre hester som hadde oppholdt seg der, samt hester i kontakt med disse. Dette har medført restriksjoner ved minst 25 staller, senest ved Bjerke travbane i forbindelse med dagens lunsjtrav. Bakterien smitter via avføring, og nedvask og desinfeksjon er nødvendig ved påvist smitte. Lilleborg er forhandler av Virkon S, som er effektiv mot Salmonella Typhimurium. Overflater må først rengjøres, deretter desinfiseres. Les mer om Virkon S her.

Virkon S kan kjøpes gjennom Felleskjøpet og gjennom Lilleborgs grossister. Vi anbefaler også P3 Husdyrrom, kraftig vask til rengjøring før desinfeksjon. Denne er tilgjengelig via Felleskjøpet.

Salmonella Typhimurium kan også smitte til mennesker, og for å hindre sykdom og smittespredning er god håndhygiene svært viktig. Les mer om vår desinfeksjonsgel her.

For informasjon om bruk og dosering se brukerinformasjonene og etikett for de ulike produktene.

Les oppdateringen fra Mattilsynet her.

V.L. 18.06.18