FoodWaste

Vil du redusere matsvinnet ditt? Nå lanseres FoodWaste

Matsvinn i Norge

Hvert år kaster nordmenn over 217 000 tonn mat som kunne ha vært spist. Det påvirker ikke kun svinnet av penger og ressurser, men også miljøet og klima vårt. Heldigvis er det stor innsats og vilje hos matindustrien til å forebygge og redusere matsvinnet. Regjeringen og flere deltakere fra mat -og serveringsbransjen har skrevet under en avtale om å redusere matsvinnet med 20% innen 2020, og hele 50% innen 2030, som er i tråd med FN´s bærekraftmål (kilde: Matvett.no).

FoodWaste hjelper deg

Lilleborg og eSmiley vil gjerne senke matsvinnet sammen med deg. Derfor har vi utviklet et innovativt digitalt verktøy. Verktøyet heter FoodWaste og hjelper det profesjonelle kjøkken med å veie og registrere matsvinn, for at du kan fokusere på kreativiteten og smaken til gjestene dine.

FoodWaste
FoodWaste

For å kunne redusere matsvinnet og optimere ressursene dine, må du kjenne mengden og hvor matsvinnet ditt kommer fra. Med FoodWaste kan du enkelt og greit veie å registrere matsvinnet ditt, hvor du i etterkant iverksetter tiltak som for eksempel mindre porsjoner. Det er viktig og gjøre flere målinger, for å se om tiltaket har hatt en ønsket virkning.

Foodwaste gir kort sagt målbare resultater, som gjør det enklere å handle. Du får et konkret bilde over de mengdene som kastes, hvor svinnet oppstår og hva svinnet koster deg.

FoodWaste inkluderer følgende:

• Enkel registrering
• Skreddersydd oppsetning
• Prosjektstyring
• Detaljerte rapporter
• Visuelt overblikk
• Innsikt i kostnader

Slik bruker du FoodWaste:

• Velg et fokusområde f.eks buffet
• Velg et produkt f.eks grønn salat
• Registrer svinn av grønn salat i en spesifikk periode
• Analyser resultatene dine
• Iverksett tiltak for å senke matsvinnet av grønn salat
• Gjenta prosjekt og evaluer

FoodWaste
FoodWaste

Du kan lese mer om FoodWaste ved å trykke her. Dersom du ønsker å vite mer om Lilleborg sitt tilbud innen renhold og hygiene på kjøkkenet kan du trykke her.