Lilleborg inngår strategisk partnerskap med Datec i Norge

Etableringen av Lilleborg som agent for CleanPilot gir Datec en samarbeidspartner som har god faglig kompetanse og et profesjonelt salgsapparat.

Digitalisering av renholdsbransjen
CleanPilot er en nettbrettløsning som er enkelt å bruke både for renholder og renholdsleder. Det er et praktisk og profesjonelt verktøy som integrerer renholder i den moderne digitale organisasjon og som gjør det enklere å jobbe smart.

For Lilleborg er Datec en attraktiv partner med fokus på renhold og digitale løsninger. Sammen med Datecs eget salgsapparat skal Lilleborg styrke og øke aktivitetene i det norske markedet. Renholdsbransjen har behov for flere digitale aktører med sterk faglig integritet og profesjonalitet som kan bidra til at de som starter med digitaliseringsprosessen, og den digitale renholder, kan oppleve enn trygg implementerings- og oppfølgingsprosess.

«Vi har et godt forhold til Lilleborg fra tidligere og kjenner deres styrker og kompetanse. Lilleborg sin klare digitale satsing og strategi i renholdsbransjen gjør oss trygge på at vi skal lykkes sammen. Lilleborg har i mange år benyttet våre verktøy og tjenester i sitt renholdsprogram», sier Jørgen Sannesmoen, CEO i Datec AS.

Verdiøkning for kundene
Gjennom et strategisk samarbeid vil Datec og Lilleborg skape økt verdi for eksisterende og nye kunder ved å effektivisere og digitalisere prosesser for renholdsbransjen gjennom salg og leveranse av CleanPilot. Et dedikert team av selgere og fagpersoner fra Lilleborg har allerede vært gjennom et opplæringsprogram og kompetansen på CleanPilot er allerede godt på plass. Verktøyet tar utgangspunkt i at renholdskontrakten mellom leverandør og oppdragsgiver etableres på en digital plattform. Dette gir både leverandør og oppdragsgiver en felles løpende oversikt over status.

«Samarbeidet med Datec er en del av den digitale satsingen til Lilleborg som gir oss en mulighet til å videreutvikle Lilleborg sine digitale produkter og tjenester. Sammen har vi muligheten til å være med å endre måten renholdsbransjen jobber på og sørge for at både leverandør og oppdragsgiver av en reholdskontrakt får en bedre og mer effektiv hverdag», sier Karolina Henriksen, CEO i Lilleborg.