Infeksjonsforebyggende tiltak svekker smittekjeden

Sykehusinfeksjoner (HAI) vil reduseres betydelig dersom alle følger de enkle rådene beskrevet i basalt smittevern.

Barrierer er smittekjedens verste fiende.

Vår oppgave vil være å gjøre det vanskeligere for smittestoffene å fortsette uhemmet som en kjedereaksjon inntil noe fysisk hindrer dette. Dette kaller vi for smittekjede og beskriver patogene organismer som uhemmet får forflytte seg fra en kilde til en sårbar mottaker hvor det hele starer om igjen. Helt til vi lykkes med å bryte smitteveiene.

 

Forskjellige smittebekjempende tiltak finnes for å støtte hverandre. Fraværet av en kan fort ødelegge for resten av tiltakene selv om de er «gjort etter boken». Derfor vil eksempelvis god håndhygiene, beskyttelsesutstyr og tilsyn av overflater være viktig å se på i sammenheng.

Ta aktivt standpunkt til handlingsmønstre med riktig kunnskap

Det er viktig å vurdere situasjonene man møter i løpet av dagen og ta aktive valg for hvordan en situasjon bør håndteres. Med god og nyttig kunnskap gir man utøvere større mulighet til å ta gode valg. De blir tryggere på rutinene og de blir enklere å gjennomføre og forholde seg til. Det er derfor viktig med stadig påfyll eller oppfriskning av kunnskap slik at de som utfører rutinene forstår hvorfor de skal utføre etter en viss prosedyre og anbefaling.

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten

Håndhygiene
– Pasientplassering
– Personlig beskyttelsesutstyr
– Håndtering av pasientnært utstyr
Renhold og desinfeksjon
– Avfallshåndtering
– Håndtering av sengetøy og tekstiler
– Trygg injeksjonspraksis
– Desinfeksjon av hud
– Beskyttelse mot stikkskader

Mer informasjon om de forskjellige tiltakene finner du i kapittel 9, Basale smittevernrutiner i helsetjenesten i Smittevernveilederen utgitt av Folkehelseinstituttet.

Lilleborg kan hygiene

Målrettet fokus på kontinuerlig forbedring og metodiske tiltak vil bidra til å bryte smitteveiene, mellom mennesker og mellom mennesker og objekter. Lilleborg har god kompetanse og tilbyr kursing og veiledning i gode rutiner for god smitteforebygging. Lilleborg anbefaler god personlig hygiene sammen en gode renholdsrutiner og tydelig ansvarsfordeling, både hos pleiepersonell og renholdspersonalet. Sammen med kunden tilpasser vi løsninger og gir veiledning i riktig rengjøring og desinfeksjon av overflater og utstyr.