Effektiv og hygienisk renhold av servicebåter og arbeidsbåter

Sikre hygienen og reduser vedlikeholdet med effektive vaskesystemer

Det stilles stadig større krav til hygienen og fiskevelferden til havs. Lilleborg bidrar til å ivareta dette ved å tilby rengjøringssystemer som sikrer hygienen på en effektiv måte.

Lavtrykksanlegg fra Lilleborg er fleksible i bruk, og gir en høy vaskekapasitet. Satellittene brukes til renholdet av båten, men kan i tillegg enkelt kobles på ringvaskere fra Mekon slik at du kan bruke det samme anlegget til flere oppgaver. Ved stor spyleavstand til objektet beholder du vanntrykket og får et større spyleareal. Smusset vil dermed transporteres raskere vekk fra overflaten og rengjøringstiden reduseres.

Rengjøring utendørs krever rengjørings- og desinfeksjonsmidler som gjør jobben både i kalde og varme temperaturer. Ved å velge midler som er tilpasset forholdene, type oppgave kombinert med type smuss vil du oppnå en bedre rengjøringseffekt og sikre et godt resultat. Satelittene sikrer riktig dosering og en skumkvalitet som henger bedre på overflatene. Dette gir økt kontakttid med smusset. Lilleborg har et bredt produktsortiment av rengjøringsmidler, samt desinfeksjonsmiddel godkjent for bruk i akvakultur.

Alt teknisk utstyr krever vedlikehold. Gjennom samarbeidet mellom Mekon og Lilleborg sikrer vi at utstyret lever opp til forventningene. Mekon har dedikerte servicemedareidere som følger opp alle leveranser både når det gjelder forebyggende service og aktutte tilfeller. En årlig serviceavtale med Mekon innebærer at du som kunde har tilgang til døgnåpen vakttelefon og at service gjennomføres på kort varsel dersom problemet ikke kan løses lokalt.

Last ned vår Brosjyre om service- og arbeidsbåter for mer informasjon.