God hygiene er god pasientoppfølging

Riktig renhold og hygiene forebygger smitte og hindrer unødvendig lidelse hos pasienter.

Daglig sjongleres mange og varierte arbeidsoppgaver og vakten inneholder et utall ulike situasjoner med varierende risiko og alvorlighetsgrad i landets forskjellige små og store helseinstitusjoner. Her møtes mennesker med svekket immunforsvar, syke mennesker, folk med bærerskap og mange med hyppig eksponering for både kjent og ukjent smitte, kolleger og pårørende.

Enkle grep for forebygging av infeksjoner

Dersom man kan forebygge infeksjoner bør ingen bli smittet av dem. Det finnes flere enkle grep som er med på å bryte en smittekjede. Disse er ofte forklart under det vi kaller basale smittevernsrutiner i helsetjenesten. Basale rutiner skal beskytte både helsepersonellet mot smitte og forebygge smitte til og mellom pasienter. Detaljert informasjon finner du i kapittel 9 i smittevernveilederen til Folkehelseinstituttet.

Tidspress, usikkerhet og manglende kunnskap er alle utfordrere.

Lav umiddelbar synlighet på at rutinene er gjennomført og utfordringer med gode metoder for oppfølging og måling av det som er gjort kan fort bidra til kuttede hjørner, bare for å få arbeidsøkten til å gå opp. Lite tid til å gjennomføre arbeidsoppgaver som står i kø gir enhver arbeidstaker behov til å evaluere disse for å kunne effektivisere og komme seg i mål. Manglende kunnskap om viktigheten av riktig hygiene og rengjøring kan være med på å hindre effektive tiltak for å bryte smittekjeden og hindre at noen blir smittet.

Hyppig hånd- og miljøhygiene er god pasientoppfølging.

God hygiene og daglige og spesifiserte renholdsrutiner er viktig for å ivareta helsen til de vi jobber for og med. Derfor er det viktig å tenke at renholdet som utføres av helsepersonell er minst like viktig som det som utføres av renholdspersonalet. Gode renholdsrutiner er infeksjonsforebyggende og viktig i kontinuerlig infeksjonskontroll. Lilleborg mener derfor at disse oppgavene er en viktig del av god pasientoppfølging. Ingen bør bli syke av infeksjoner vi kan forhindre.

Lilleborg har solid fagkunnskap og egen fagavdeling og utviklingsavdeling med kunnskap om infeksjonsforebyggende hygiene. Vi tilbyr kurs og opplæring av blant annet personlig hygiene, overflatehygiene, smitterenhold og håndtering av medisinsk utstyr. Ta kontakt med Lilleborg for en samtale om hvilke kurs og opplæringsmuligheter som vi kan tilby. Les mer om våre tilpassede kurs, Smiterenhold og Hygiene og smitte: Personlig hygiene og institusjonshygiene