Kolbe på berg

Slutt på stoffkartotek på papir

- Lilleborg tilbyr sine kunder EcoOnline Chemical Manager kostnadsfritt

Arbeidstilsynet har endret regelverk for alle som har kjemikalier på arbeidsplassen. Papirbaserte stoffkartotek kan erstattes med digitale løsninger.

Oppdatert forskrift fra Arbeidstilsynet

Fra 1. januar 2018 endres «Forskrift om utførelse av arbeid» slik at det ikke lenger er krav om at papirbasert stoffkartotek skal foreligge. Verneombud trenger heller ikke ha dette i papirversjon, men kravet er beskrevet slik at Verneombud skal ha tilgang til stoffkartoteket som gjelder eget verneområde. Hovedverneombud skal ha tilgang til det komplette stoffkartoteket.

Digitale løsninger forenkler hverdagen

Med en digital løsning forenkler man oppgaven med å vedlikeholde og sikre at stoffkartoteket til enhver tid er oppdatert. Den digitale løsningen stiller kun krav om at det til enhver tid skal være lett å søke frem informasjon om det enkelte kjemikalie. Det stilles videre krav til at sikkerhetsdatablader skal foreligge på norsk, og at medarbeidere som ikke behersker norsk får tilstrekkelig informasjon og opplæring ut fra opplysninger i sikkerhetsdatabladet. Lilleborg publiserer alle sikkerhetsdatablader i henhold til arbeidstilsynets krav og REACH via vår samarbeidspartner EcoOnline. I tillegg publiseres alle sikkerhetsdatablader på engelsk.

Gratis digitalt verktøy tilgjengelig for Lilleborgs kunder

I samarbeid med EcoOnline kan vi nå tilby våre kunder et gratis stoffkartotek.
Søk, last ned og lagre alle dine sikkerhetsdatablad fra Lilleborg – på ett sted.
Sikkerhetsdatablad du har lagret vil oppdateres automatisk.

Slik går du frem:
– Registrer deg ved å fylle inn skjema her
– Du mottar en mail med informasjon om hvordan du logger deg inn
– Logg inn og søk etter den informasjonen du behøver
– Har du spørsmål, ring EcoOnline: 33 01 68 00 eller mail: info@ecoonline.com

Fakta:

Stoffkartoteket er en samling av sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i virksomheten. Kartoteket skal også inneholde informasjonsblad for andre helseskadelige stoffer, samt helsefarlig biologisk materiale. (Kilde: arbeidstilsynet )

Hensikten med stoffkartotek er å samle all informasjon på et sted, og stoffkartoteket skal opprettes før farlige kjemikalier tas i bruk. Dette er viktig for å sikre trygg bruk og håndtering av kjemikaliene, slik at arbeidstaker kan ta nødvendige forhåndsregler og beskytte seg mot eventuell skader og kjenne til tiltak dersom ulykker skulle skje.