Hygiene og smittforebygging innen cateringbransjen

La kundene være trygge på at det er sikkert å bestille mat fra din virksomhet.

Alle bedrifter som håndterer næringsmidler har behov for gode systemer og hygienerutiner som forhindrer smittespredning.

Innen cateringbransjen er det særlig renhold av utstyr, innredning og lokaler samt gode nok rutiner for nedkjøling av mat og transport som er de viktigste fokusområdene. Dette gjenspeiler seg også i hva Mattilsynet kontrollerer på sine inspeksjoner i bransjen:

 • Personlig hygiene, inkludert håndvasker og personaltoaletter
 • Forurensningsfare
 • Temperaturkontroll i virksomheten og ved utkjøring
 • Nedkjøling
 • Allergenmerking
 • Bruk av emballasje og matkontaktmateriale

Sist kontroll fra Mattilsynet ble utført høsten 2017 og avdekket at det fremdeles gjøres en del feil. Det positive fra denne kontrollen var at det totalt var få mangler og hovedsakelig gode rutiner for områdene personlig hygiene, kjølelagring i virksomheten, varmholding av mat og bruk av emballasje. De største utfordringene blir pekt ut til å være ved renhold, forurensningsfare, kjølelagring og transport, nedkjøling og allergenmerking (kilde).

Har du behov for hjelp og veiledning for å oppnå gode, praktiske rutiner for å holde det rent med enkle, effektive og sikre metoder kan du kontakte Lilleborg i dag enten via epost kundeservice@lilleborg.no eller telefon 815 36 000.

Lilleborg kan hjelpe deg med alt innen renhold og hygiene for din virksomhet, deriblandt:

 • gode manuelle eller digitale løsninger for IK-mat
 • renholdsplaner og -programmer
 • metodebeskrivelse for hver enkelt overflate eller maskin
 • effektive og trygge midler i bruk
 • sikre en god bærekraftsprofil
 • oppfølging, opplæring, service og innovative løsninger for ditt kjøkken

Har du heller lyst å lese mer på egenhånd kan du starte med å klikke her for å komme til kjøkkenkategorien til Lilleborg.