Lilleborg med suksess på robotisert renhold

I januar lanserte Lilleborg sin første vaskerobot, Taski Swingobot 1650. Nå kommer oppfølgeren Taski Swingobot 2000.

I januar lanserte Lilleborg sin første vaskerobot, Taski Swingobot 1650. Dette ble markert med flere lanseringsarrangementer hvor interesserte kunder kunne få dette produktet presentert for første gang i Norge. Interessen var enorm og ga en god pekepinn på at det norske renholdsmarkedet er modent for denne teknologien. Dette har materialisert seg i et godt og stadig akselererende salg. Første robot ble levert til ISS på Gardermoen allerede i 2016 og Lilleborg har i løpet av 2017 opplevd en snøballeffekt hvor flere og flere kunder ønsker å ta i bruk Swingobot i sitt renhold. En softwareoppdatering som økte robotens rekkevidde betraktelig har ytterligere økt interessen og Lilleborg har sett en markant økning i salget til blant annet idrettshaller.

Lilleborg og Norge som foregangsland på robotisert renhold
Lilleborg representerer det internasjonale selskapet Diversey i Norge. Lilleborgs suksess med roboter i Norge har ikke gått upåaktet hen. Kombinasjonen av et godt produkt og et fremoverlent marked gjør at Norge har blitt valgt som et foregangsland ved lansering av den helt nye roboten Taski Swingobot 2000. Det vil si at Norge er et av få land som får lansere denne roboten opptil et halvt år før øvrige land i verden.

Taski Swingobot 2000
Mens Swingobot 1650 var ferdig utviklet av amerikanske Intellibot Robotics, er Taski Swingobot 2000 første robot som er utviklet av Taski Diversey sammen med Intellibot Robotics. Dermed har man fått en robot utviklet av to av bransjelederne på vaskeroboter og renholdsmaskiner. Mange av de beste egenskapene fra Swingobot 1650 er videreutviklet og man har nå vesentlig forbedret kapasitet, navigasjon, programvare, sikkerhet og ulike digitale løsninger. Dette har man kombinert med de beste egenskapene fra Taskis gulvvaskemaskiner som for eksempel gule vedlikeholdpunkter, enkel montering av børster/pads og nalgummi, førsteklasses oppsug og Intellidose doseringssystem.

Se opp for den oransje robotinvasjonen i 2018.