Kjersti Lohne Enersen, avdelingssjef for tøy og tekstil i Vestre Viken

Ønsker økt fagkompetanse og status for renholdsyrket

– Sykehuset er en kompetansebedrift og vi kan ikke rekruttere noen med ferdig kompetanse på sykehusrenhold. Derfor er samarbeidet med fagavdelingen til Lilleborg veldig viktig, sier Kjersti Lohne Enersen, avdelingssjef for renhold og tekstil i Vestre Viken. Hun jobber for å øke statusen til renholdsyrket og sikre godt, hygienisk resultat.

Hvem: Kjersti Lohne Enersen, avdelingssjef for renhold og tekstil i Vestre Viken
Hva: Har ansvar for rundt 230 ansatte fra rundt 60 forskjellige nasjonaliteter. Avdelingen går på tvers i Vestre Viken: sykehusene i Kongsberg, Drammen, Bærum, Ringerike og Hallingdal sjukestugu, samt alle psykiatriske avdelinger i Vestre Viken. Fagforbundet har ca 200 medlemmer organisert i avdelingen til Enersen.

Når Kjersti Lohne Enersen møter andre ledere i Sykehus-Norge, ber hun dem rekke opp hånda dersom de mener renhold er viktig i sykehus. Da ser hun alle hender i været.
– Men når jeg spør hvem som anbefaler sine barn å bli renholder, er det ingen som rekker opp hånda, forteller hun. Dette mener avdelingssjefen for renhold og tekstil i Vestre Viken forteller noe om omdømme til renholdsyrket.
– Mitt oppdrag er å gjøre jobben mer attraktiv og sikre godt, hygienisk renhold. Da er det kompetansen som teller, sier hun. – Og med flere kurs og fagbrev ser vi at statusen for yrket øker.

– Også i renhold må vi tenke innovativt

Kjersti Lohne Enersen blir omtalt av kolleger som nyskapende. Hun er kjent for å håndtere alle utfordringer med stor arbeidskapasitet og er genuint opptatt av utvikling og kvalitet innen faget.
– Som leder har jeg stor fokus på den enkelte medarbeiders utvikling og et godt arbeidsmiljø, sier hun. – I Vestre Viken oppmuntrer vi ansatte til kompetanseheving og legger til rette for at de som vil skal kunne ta fagbrev.

– Trender ute i verden og hva som er på vei inn i renholdsmiljøet er interessant og nyttig. Vi må også i denne bransjen tenke innovativt for å følge med i utviklingen. Det er grunnen til at vi kontaktet fagavdelingen i Lilleborg, forteller hun. – De hjelper oss til å tenke nytt, øke kompetansen og sikre godt, hygienisk renhold.

– Vi bruker nå Ipad med renholdsprogrammet. Her kan vi skrive avviksmelding, informasjon om smitte eller andre ting som gjør hverdagen mer effektiv på sykehusene. På denne måten får vi også inn en servicedimensjon i renholdsyrket. Vi som arbeidsgivere må sørge for at ansatte har verktøy som må til for å kunne effektivisere formidling av kunnskap og informasjon.

Kurs tilpasses ulike behov

– Vi kjenner den sterke fagkompetansen til kursholderne fra Lilleborg. Vi er trygge på kursinnholdet og er før oppstart i dialog med Lilleborgs kursholdere for å kunne legge til rette for at kursene tilpasses ulike behov – også i forhold til språk, forteller Lohne Enersen. – Fordelen med å tilpasse kurs til egen bedrift, er at vi i opplæringen får inn egne termer og hvordan vi snakker i vår bedrift.

Vestre Vikens kursdeltakere hos Lilleborg
Vestre Viken har stor fokus på kursing av sine ansatte. Her avbildet med kursleder fra Lilleborg, Tommy Harsvik (i midten foran). Foto: Cecilie Bjørnerud Knap

Vestre Viken setter av store budsjetter hvert år til å fornye utstyr og for å styrke kompetansen hos ansatte.
– På lik linje med andre fagområder, må rengjøringsbransjen utvikle seg. I tillegg til oppdatering av produkter, krever det oppdatering av kompetanse og stolthet for yrket. Jeg er ikke bekymret for mine ansatte. De får faglig påfyll og de får vite at den jobben de gjør er viktig. Det bør alle få vite som jobber med renhold, understreker avdelingssjefen i Vestre Viken.

– Renholdere skal også ha det godt og trygt på jobb og ønske om å bli i yrket til de går av med pensjon. Det kan man som arbeidsgiver legge til rette for med faglig påfyll og ergonomisk riktig utstyr, mener Lohne Enersen.

Smittevern skal sitte i ryggmargen

Fokus på smittevern er ekstremt viktig når man jobber med renhold på sykehus. Det er noe Vestre Viken og Lohne Enersen tar på alvor.
– Vi har høy fokus på smittevern og våre ansatte er opplært til å begrense smitteutbrudd. Vi bruker mye ressurser på å holde vår faglighet i hevd! I tillegg til kurs og opplæring, har vi årlige fagdager hvor vi samles for å oppdateres om nyheter og trender på markedet.

– Smittevern skal sitte i ryggmargen hos renholderne! Sammen med fagfolkene i Lilleborg bidrar vi til mye kunnskap rundt renhold og smittevern i tillegg til stolthet for yrket, understreker Lohne Enersen.
– Vi ser at fagstolthet og økt kompetanse gir ny giv hos renholderne. Tiden vi setter av til dette er en viktig investering for å oppnå hygienisk, godt renhold av våre sykehus.

Fokus på konkurransedyktige tjenester

– Etter at reformen med momsnøytralisering ble gjennomført, har det blitt større fokus på at også offentlige bedrifter er konkurransedyktige, forteller Lohne Enersen.

– Kompetanseheving og bruk av riktig utstyr er en viktig del av å tilby konkurransedyktige tjenester. Som arbeidsgiver må vi som er ledere innen sykehusrenhold være sikre på at de ansatte tar vare på kroppen sin gjennom ergonomisk riktige metoder. Vi må også være trygge på at vi bruker hjelpemidler og utstyr som avlaster og forhindrer unødvendig slitasje. Gjennom tett dialog og samarbeid med Lilleborg sikrer vi kvalitet i alle ledd.

For mer informasjon om våre kurs og fagbrev, ta kontakt.