Vask av benk

Suksess for smilfjestilsynet

Over 7500 restauranter og kafeer inngår i smilefjesordningen til Mattilsynet. Resultatet er bedre hygiene, raskere retting av påpekte avvik og bedre standard på rutiner, viser ny oversikt.

De fleste som er kontrollert får smilefjes etter eventuelle oppfølgingstilsyn. På landsbasis er tallene etter førstegangstilsyn 64 prosent smilefjes, 33 prosent strek-munn og tre prosent sur munn.

For at serveringsbedriftene skal få, eller beholde, smilefjesene sine må de både ha riktig kompetanse og gode systemer som bidrar til bedre oversikt og bedre kontroll.

– Det aller beste er å ta kurs i IK-mat og i et dataverktøy samtidig. Da lærer man om hvilket regelverk som gjelder og hva man må ha på plass av rutiner. Samtidig lærer man seg også å bruke et verktøy som vil forenkle hverdagen for de som skal sørge for at matsikkerheten og hygienen er god nok, sier Guri Kvam som er fagsjef for hygiene og trygg mat i Lilleborg.

Les hele artikkelen her

Lilleborg går inn som medeier i eSmiley Norge

Lilleborg og eSmiley har inngått samarbeid om digitale løsninger for HACCP og IK-Mat (internkontroll mat). Se vår informasjonsfilm

Vi tilbyr kurs som sikrer smilefjes fra Mattilsynet! For mer informasjon, ta kontakt med vårt kundesenter.