Friske grønnsaker

Hygiene i matindustrien

Mål

Dette kurset bidrar til at medarbeiderne får en økt forståelse for viktigheten av god hygiene i sin arbeidshverdag. Kurset vil gi en økt generell kjennskap til mikroorganismer, hvordan de kan smitte over i maten og hvilke forbyggende tiltak man bør utføre for å sikre god kvalitet på sluttprodukt. Dette innebærer også kunnskap til sin egen produksjonshygiene, hvorfor soneinndeling er viktig og hvordan produksjonshygienen/renholdet bør kontrolleres.

Målgruppe

Kvalitetsledere, produksjonsmedarbeidere, renholdsoperatører og vedlikeholdsmedarbeidere i matindustrien.

Kursinnhold

  • Mikroorganismer
  •  Biofilm
  •  Personlig hygiene
  •  Produksjonshygiene
  •  Soneinndeling
  •  Kontroll av renhold

Vi hjelper også gjerne til med å belyse særskilte utfordringer og rutiner i bedriften som det ønskes forbedringer på.

Ønsker du mer informasjon om dette eller andre kurs, kontakt vårt kundesenter.