Renhold industri, spyling, Lilleborg, Orkla.

HMS for industrielt renhold

Mål

Kursdeltaker skal få kjennskap til å opprettholde god helse, miljø og sikkerhet, samt hva man skal gjøre om uhellet er ute. Oppnå god grunnleggende kunnskap om hvordan man skal håndtere kjemikalier riktig, og å forstå informasjon riktig.

Målgruppe

Alle som har ansvar for og håndterer rengjørings- og desinfeksjonsmidler innen industrielt renhold.

Kursinnhold

  •  Sikker håndtering av kjemikalier
  •  Hensyn til egen- og medarbeiders helse
  •  Kunnskap om plikter og rettigheter i arbeid med kjemikalier
  •  Lære å hente og forstå informasjonen riktig
  •  Vite hvordan man håndterer uhell

Ønsker du mer informasjon om dette eller andre kurs, kontakt vårt kundesenter.