Håndvask

Rene hender kan redde millioner av liv

Rundt 5 millioner infeksjoner forekommer årlig på europeiske sykehus. Som et tiltak for smittevern har Verdens helseorganisasjon etablert 5. mai som verdens håndhygienedag. I Lilleborg tilbyr vi produkter, kunnskap, kurs og systemer som bidrar til gode rutiner for hygienisk håndvask.

God håndhygiene er det beste virkemiddelet vi har mot smitte i hverdagen. 70 prosent av sykehusinfeksjoner som pasienter får etter behandling, undersøkelse eller pleie, kunne vært forebygget med riktig håndhygiene. Infeksjonene er ofte et resultat av manglende kompetanse om hvordan man kan reduserer smitte. For å øke bevisstheten rundt temaet, markeres hvert år håndhygienedagen 5. mai. Dette er en global markering i regi av WHO (Verdens helseorganisasjon).

– I Lilleborg har vi til enhver tid fokus på å bidra med kompetanse om smittevern som en del av arbeidet med å sikre rett renholdskvalitet og pasientsikkerhet. Vi tilbyr produkter og kurs som bidrar til økt fokus på gode rutiner og tilrettelegger for god håndhygiene, sier Alexander Rolsdorph, markedssjef for personlig hygiene hos Lilleborg.

– Med våre produkter og systemer kan vi bidra til å bryte kjeden av infeksjoner ved å se på alle områder fra håndhygiene til overflater, rom, gulv og tøyvask.

Alle har et ansvar for å forbedre smittevernrutiner

Helsepersonell har et faglig ansvar for å tilby pasienter hygieniske betingelser og for å ivareta smittevernrutiner.  – Men smittevernkulturen i ulike institusjoner er avhengig av at ledelsen vektlegger slikt arbeid, understreker Rolsdorph.

– For å sikre en hygienisk håndvask må det være lett å få gjennomført en god håndvask i praksis. Det krever at håndvasker er lett tilgjengelig og at det ved vasken både er flytende såpe og engangspapirhåndklær.

Ekstra tiltak utover håndhygiene er viktig

Viktigst for å unngå smitte er gode rutiner for håndhygiene, men utover vask av hender må det også være fokus på rengjøring av overflater og utstyr som hendene ofte berører.

– Gode rutiner for hygienisk rengjøring og desinfeksjon av kontaktpunkter som brytere, håndtak, sengegjerder osv. vil være med å redusere risiko for smittespredning. Og når smitteutbrudd er et faktum, er det også viktig å håndtere risikoområdene på en slik måte at man klarer å begrense spredningen mest mulig, sier Geir Utigard, senior product developer i utviklingsavdelingen i Lilleborg.

– For smittevask, og klargjøring av for eksempel operasjonsstuer og ambulanser, har Lilleborg et enkelt og trygt alternativ: Clinell Sporicidal er en bredspektret desinfeksjonsserviett som ødelegger alle patogengrupper inkludert sporer med veldig kort virketid. Serviettene er godkjent av Statens legemiddelverk og produktet har en drapsrate på 99,9999 % av sporer.

Nasjonal fokus på god håndhygiene

Folkehelseinstituttet, sammen med landets fire regionale kompetansesentre for smittevern og representanter fra kommunehelsetjenesten, oppfordrer til en nasjonal markering og en felles dugnad for bedre håndhygiene. Vi i Lilleborg støtter kampanjen og håper at også du blir med å bidrar til økt fokus på riktig håndhygiene!

Lilleborg utvikler og selger flere systemer innen håndhygiene:

Soft Care LineLilleborgs hovedsystem innen personlig hygiene
Med 2 dispensere og hele 10 ulike refiller dekker serien et bredt spekter med behov innen helsesektoren.

Soft Care Sensations – system spesielt tilpasset for hoteller og overnatting
Optimalisert for alle typer pasienthotell der design og brukervennlighet står i fokus.

Soft Care Tex – system tilpasset alle steder der det ikke er tilgang på vann
Fullverdig håndvask i ferdig fuktede servietter gir trygghet selv der man ikke kan benytte tradisjonelle metoder.

Dixin – system spesielt tilpasset de mest sensitive brukerne
Norges eneste håndhygieneserie som er anbefalt av Norges- Astma og Allergiforbund.

Hånddesinfeksjon: Dixin Desinfeksjonsgel kan derfor være et godt alternativ til håndvask. Men husk: hånddesinfeksjon skal kun brukes når du er synlig ren på hendene. Desinfeksjonsmidler dreper bakterier, men de fjerner ikke smuss fra hendene slik en god håndvask gjør.

Hansker reduserer risikoen for kryssmitte
Bruk av hansker reduserer ikke behov for håndhygiene, men er et viktig hjelpemiddel for effektiv håndhygiene og benyttes ifølge Folkehelseinstituttet som personlig beskyttelsesutstyr og utgjør en ekstra barriere mot kryssmitte.
Lilleborgs utvalg av hansker finner du her

Bruk minst 30 sekunder på håndvasken!
Hvordan utføre håndvask, trinn for trinn 
Kurs i personlig hygiene og institusjonshygiene
Veiledning ved hudirritasjon
Rene hender kan redde 8 millioner liv hvert år

De usynlige bakteriene: se filmen fra Folkehelseinstituttet om de usynlige bakteriene

Spørsmål om produkter, kurs eller behov for hjelp? Ta kontakt med vårt kundesenter.