Lerøy

Lilleborg hjalp Lerøy med å øke produksjonskapasiteten på lakseslakteri

I temabladet Fiskeri & Havbruk, vedlagt Finansavisen 21. mars 2017, forteller Lerøy Aurora om hvilke utfordringer de måtte løse for å øke produksjonskapasiteten. Videre beskriver de hvordan samarbeidet med Lilleborg resulterte i automatisk vaskeanlegg.

Produksjonen hos Lerøy Aurora ble etterhvert så stor at de gjerne ville gå over fra en toskiftordning til tre skift for å produsere og eksportere mer laks. Men for å klare det ble de nødt til å effektivisere den tiden de brukte på vasking av lokaler, transportbånd og annet utstyr, slik at ikke vasketiden tok et helt skift. Det var bakgrunnen for at de investerte i et nytt, stort, automatisk vaskeanlegg fra Lilleborg for noen år siden. Det utstyret som Lerøy Aurora investerte i er i stor grad automatisert og gjør at de nå klarer å gjøre unna all vasking som trengs i løpet av tre timer.

Les hele saken her.