Titan Rustbuster for de tøffeste flekkene

Titan RustBuster er et kraftig surt middel til fjerning av rust og kalkavleiringer. Titan RustBuster er utviklet for å fjerne all type rust selv etter lang tids rustangrep og leveres i en praktisk kanne som er enkel å håndtere.

Se produktinformasjon for mer detaljert brukerinformasjon.

 

 

«Matrosene ombord har brukt Rustbuster i en periode og er veldig fornøyd med produktet. De mener Rustbuster er bedre en noe annet de har brukt tideligere!»

-Frank Ove Rørstad (Master mv Ocean Star, Atlantic Offshore  Managent AS)