Dokumentasjon på Clinell Sporicidal

Dokumentert rask, trygg og effektiv

Clinell Sporicidal har blitt grundig prøvd og testet. Testdata og resultater er tilgjengelige for nedlasting som PDF-filer ved å klikke test-tallene nedenfor.

Effektiv mot

Test

Bakterier
Acinetobacter baumannii
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium (VRE)
Enterococcus hirae
Enterococcus hirae
Enterococcus hirae
Escherichia coli
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae (ESBL)
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhimurium
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
 

EN13727
EN13727
EN13727
EN13727
EN14561
EN1276
EN13727
EN1276
EN13727
EN14561
EN13727
EN14561
EN1276
EN14561
EN13727
EN14561
EN14561
EN1276

 

10
10
10
10
30
1
10
1
10
1
10
30
1
30
10
1
30
1

 

sek
sek
sek
sek
sek
min
sek
min
sek
min
sek
sek
min
sek
sek
min
sek
min

Virus
Adenovirus
MERS-CoV
Poliovirus
 

EN14476
EN14476
EN14476

     
5
1
10
     
min
min
min
Sopp
Aspergillus brasiliensis
Candida albicans
Candida albicans
 

EN1650
EN13727
EN1650

     
5
10
5
     
min
sek
min
Sporer
Bacillus subtilis
Clostridium difficile
Clostridium difficile
Clostridium difficile
Clinell Sporicidal test Bacillus subtilis
 

Bab et al
Siani et al
ASTM E2362-09
EN13704
> Log₁₀ 6 – reduksjon

       
1
5
2
2
1
       
min
min
min
min
min

Trygg bekjempelse mot/av smitte

Ytterligere tester og informasjon deles om det er behov.

For mer informasjon om produktet og sikkerhetsdatablad gå til produktsiden for Clinell Sporicidal servietter.

Har du spørsmål til Clinell Sporicidal eller andre produkter? Ta kontakt med vårt kundesenter