Rengjøringsmiddel for romrenhold Lilleborg, Orkla.

Ny forskning på rengjøringssprayer

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) publiserer i disse dager resultatene fra sitt forskningsprosjekt om eksponering for aerosoler fra rengjøringssprayer. Lilleborg har bidratt.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har gjennomført et 1 1/2 års forskningsprosjekt for å undersøke eksponering for aerosoler fra rengjøringssprayer innen rom- og sanitærrengjøring. Lilleborg og en annen leverandører, har bidratt med produkter og produktkunnskap i dette prosjektet.

Bakgrunn: I de senere årene har rengjøringsmidler blitt satt i forbindelse med økt risiko for luftveisplager spesielt hos profesjonelle renholdere. I prosjektet fra STAMI ble det utført både kontrollerte laboratorietester og reelle brukstester med renholdere. Det ble testet med ulike rom- og sanitærrengjøringsmidler og ulike typer sprayflasker.

Lav mengde aerosoler

Resultatene fra brukertestene STAMI gjennomførte, viste at mengden aerosoler fra rengjøringssprayer er på et relativt lavt nivå. Fra laboratorietestene fant man at ulik type sprayflaske ga ulik aerosoldannelse. Selv om eksponeringen fra alle sprayflasker er lav, kan man som forebyggende tiltak redusere eksponeringen ytterligere ved å velge skumdyser, dynkeflasker eller lavtrykkssprøyter.

– Lilleborgs produkter skal bidra til god hygiene, trygg mat og trivsel i hverdagen, samtidig som de skal være trygge i bruk både for profesjonelle renholdere og forbrukere, sier Margit Anette Bleg Hegna, R&D Manager Lilleborg.

– Vi holder oss oppdatert på ny viten i markedet, og vi tilbyr allerede ulike typer av påføringssystemer som dynkeflasker, flasker med tut, lavtrykkssprøyter og skumdyser, i tillegg til tørre metoder.

Margit Anette Bleg Hegna
Margit Anette Bleg Hegna, R&D Manager Lilleborg

– Med utgangspunkt i STAMIs forskningsprosjekt vil vi i større grad gå over til skumdyser på flere av våre sprayflasker. Det er imidlertid viktig å påpeke at dette er et forebyggende tiltak da resultatene fra STAMI viser at mengden aerosoler i brukertestene er på et relativt lavt nivå, understreker Bleg Hegna.

Egen Utviklingsavdeling sikrer innovative løsninger

– Vi har tett kontakt med våre råvare- og emballasjeleverandører og jobber aktivt slik at vi til enhver tid har oppdatert informasjon om komponentene som inngår i våre produkter. Vår innsikt og fagekspertise er viktig i arbeidet med utvikling av eksisterende og nye produkter, forteller Bleg Hegna.

– Ny kunnskap og viten er det som bringer oss fremover, og vi vil bruke resultatene fra dette prosjektet til å videreutvikle våre produkter og metoder for også fremover å sikre god hygiene og trygg bruk av våre produkter.

NRK hadde et innslag i Søndagsrevyen om rengjøringssprayer 19.02.2017
Innslaget begynner på 15:34 i sendingen om du vil se det her

Les mer om utviklingsavdelingen i Lilleborg her
Spørsmål eller behov for hjelp? Ta kontakt med vårt kundesenter