Pioner på miljø og pølseproduksjon

Leiv Vidar rengjør hele pølsefabrikken med svanemerkede rengjøringsmidler.

Leiv Vidar produserer ca. 3000 tonn pølser årlig og har et stort fokus på både helse og miljø. Som første kjøttbedrift i Norge med miljøsertifisering innen EN ISO: NS 14401, har Leiv Vidar gått foran og satt en ny standard i markedet.

Benytter kun svanemerkede rengjøringsmidler

Sammen med Norges astma- og allergiforbund ønsket Leiv Vidar å tenke nytt når de skulle produsere allergenfrie pølser. Dette inkluderte blant annet å fjerne rengjøringsmidler i fabrikken som ikke oppfylte kravene til miljømerket Svanen. Lilleborg har vært samarbeidspartner med Leiv Vidar i over 20 år. I denne prosessen bidro Lilleborg til å utvikle rengjøringsmidler som ble tilpasset nye behov i forhold til produksjon av allergenfrie pølser. Alle produktene oppfylte kravene til svanemerket.

Ønsket å fjerne klor

– Da vi begynte prosessen med å lansere allergenfrie pølser i samarbeid med Norges astma- og allergiforbund, så vi det samtidig som naturlig å prøve å gå vekk fra å bruke klor i fabrikken. Rengjøringsmiddel til røykovnsvask måtte også svanemerkes. Dette var en stor utfordring, siden det ikke fantes noen andre kjøttbedrifter som hadde lyktes med dette tidligere, forteller Tore Tveit, daglig leder i Leiv Vidar.

– Med hjelp fra Lilleborg kunne vi å gå over til miljøtilpassede rengjøringsmidler. Nå produserer vi høykvalitetspølser som alle kan spise, og det med minimal miljøbelastning, sier Tveit.

Kvaliteten opprettholdes med miljøtilpassede produkter

– Det har vært en tilnærmet gjeldende norm i næringsmiddelbransjen at man må bruke klor i rengjøringsmidlene grunnet den store mengden protein og fett som må fjernes hver dag, Arve Gunnes, salgsdirektør i Lilleborg og nestleder i styret for TeMa.

– Mange har en formening om at transportbånd ikke kan holdes hvite uten klor. Erfaringen hos Leiv Vidar viser at det er fullt mulig å oppnå samme, gode resultat også med miljøtilpassede rengjøringsmidler.

– Vi setter derfor stor pris på at Leiv Vidar tok initiativ til dette. Lilleborg har stor fokus på bærekraft og synes det er flott at det finnes næringsmiddelprodusenter som våger å ta neste skritt fremover til fordel for miljøet. Gjennom samarbeid og god dialog med Leiv Vidar har vi kunnet utvikle produkter som etterlater et grønt fotavtrykk i miljøet uten at det går på bekostning av hygienen.

Tilbakemeldinger fra Leiv Vidar taler for seg selv:
– De nye svanemerkede rengjøringsmidlene gir svært gode resultater
– Hygieneprøvene i produksjonen viser det samme, gode resultat
– Transportbåndene er like hvite som før

Skummende variant av desinfeksjonsmiddelet

En utfordring i prosjektet var å finne et miljøtilpasset desinfeksjonsmiddel. Leiv Vidar har valgt å gå fra et tensidbasert desinfeksjonsmiddel, til et pereddiksyrebasert middel. Lilleborg har utviklet en skummende variant av desinfeksjonsmiddelet slik at det henger bedre på overflaten og gir lengre virketid.

Miljøsatsing er vinn-vinn

På Leiv Vidar håper at arbeidet med å miljøtilpasse fabrikken skal gi en gevinst på flere måter.

– Det å bruke miljøtilpassede midler i fabrikken ser vi i Leiv Vidar som meget viktig. Vi som mål å være ledene på miljø og miljøtilpasset produksjon av næringsmidler, understreker Tveit. – Vi håper at kundene våre ser at vi tar et aktivt ansvar for miljøet og at det gir en positiv respons når vi kjemper om konsumentenes gunst i butikkhyllene.

Leiv Vidar tar flere aktive grep i sitt miljøarbeid

For å begrense miljøutslipp, sorterer Leiv Vidar avfall og skiller ut fett fra avløpsvannet før det går til renseanlegget. I tillegg har alle selgerne fått opplæring i mer miljøvennlig kjøring forteller Tveit.
– Dette er tiltak som er positive for både miljøet og for økonomien til bedriften. Leiv Vidar betrakter derfor sitt miljøarbeid som vinn-vinn for alle parter.