Nylansering av Lilleborg for det profesjonelle markedet

Lilleborg Profesjonell endrer navn til Lilleborg og fornyer selskapets logo, visjon og verdier. Vi satser samtidig mer offensivt på digitalisering.

Hygiene, trygg mat og smittevern får økende oppmerksomhet i samfunnet, samtidig som digitalisering, robotisering og smarte løsninger gir nye muligheter. Vi i Lilleborg rigger oss for fremtiden og satser offensivt for å utnytte disse mulighetene sammen med våre kunder. Dette krever omstilling og en høyere endringstakt enn tidligere. Som et ledd i vår omstillingsprosess, ikler vi oss en ny drakt for å understøtte vår nye visjon og verdier. Her er vår nye logo:

Ny logo Lilleborg 2017, Orkla.

Ny visjon og nye verdier

Vi skal skape verdi for våre kunder gjennom effektive og bærekraftige hygiene- og rengjøringsløsninger. Kjernen i arbeidet med å skape verdi endres ikke, men vi forenkler vår visjon til «Ren og nær verdiskapning». For å sikre at vi lever opp til visjonen, har vi fornyet våre kjerneverdier:

1. Modig: Vi skal skape verdi for våre kunder!
2. Inspirerende: Vi skal være fremtidsrettet!
3. Til å stole på: Vi skal være et trygt valg!

Nytt navn og ny logo

Vårt søsterselskap i Orkla har endret navn fra Lilleborg (dagligvare) til Orkla Home & Personal Care. For å forenkle, endrer vi navn fra Lilleborg Profesjonell til Lilleborg. Navnebyttet medfører ingen endring i juridisk selskapsnavn eller organisasjonsnummer.

– Det å endre en over 180 år gammel logo er ikke noe vi har gjort med lett hjerte. Det har krevd en grundig prosess for å sikre en logo som både ivaretar noe av soliditeten i vår historie og samtidig fremstår som moderne og fremtidsrettet, sier Petter Hellman, administrerende direktør i Lilleborg.

Petter Hellman, administrerende direktør Lilleborg, Orkla.

Se filmen som viser betydningen og elementene i vår nye logo

Ny nettside – lilleborg.no

Basert på kundeundersøkelsen i 2016, har vi utviklet en nettside med fokus på våre kunders ønsker og behov. Den nye nettsiden vil blant annet gi:

• Redaksjonelt innhold som gir inspirasjon og informasjon
• Bedre produktsøk med direkte knytning til sikkerhetsdatablad
• Muligheten for kurspåmelding og bestilling av service på produkter
• Lettere tilgang til svar på spørsmål fra kundesenteret
• Enklere og mer oversiktlig inndeling av fagområder

Lilleborg inngår samarbeid med eSmiley

Lilleborg og eSmiley har inngått samarbeid om digitale løsninger for HACCP og IK-Mat.  Lilleborg går inn som medeier i eSmiley Norge, og vil bidra med ressurser til innsalg og markedsføring av løsningene.

– Vi håper våre kunder og samarbeidspartnere vil like, og ikke minst merke, våre endringer og ser frem til et spennende og verdiskapende samarbeid fremover, sier Petter Hellman, administrerende direktør i Lilleborg.

 

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan bistå din bedrift!