Renholder og Taski

Fagbrevkurs

Ta teorikurs i renholdsfaget med Lilleborg

Gjennom ti samlinger blir deltakerne kjent med alle temaer som er relevante for eksamen i fagbrev. Det krever at man har minimum 5 års relevant erfaring for å kunne gå opp til den praktiske eksamen for fagbrev renhold. Vi forbereder deltakerne frem mot den teoretiske eksamen.

Gjennomføring av kurset

Undervisningen er lagt opp i moduler etter den nye lærerplanen i faget. Kursdeltakerne må delta aktivt med både erfaringsutveksling, oppgaveløsing, innføring i teori og forberedelse til modulene. I tillegg skal man levere inn eksamensforberedende oppgaver.

Dette er et teoretisk basert kurs, med innslag av noen praktiske øvelser. De som tar dette kurset skal være godt forberedt til å ta den obligatoriske skriftlige eksamen i faget som kreves for å kunne ta den praktiske prøven til renholdsoperatørfaget.

Eksempler på de praktiske øvelsene i kurset er å lære om og prøve en del maskiner, metoder og bruk av utstyr.

Kursinnhold

Det er ett tema for hver samling. Disse temaene er hentet fra lærerplanen i renholdsoperatørfaget. Kurset vil kreve en del lesing og jobbing med oppgaver på egenhånd. Disse oppgavene er forberedelse til eksamen, som er skriftlig. Oppgavene blir rettet av kursholder. Det er også lagt opp til to tentamener, slik at deltagerne skal få nyttig erfaring mot den skriftlige eksamen.

Eksamen

Deltagerne må selv melde seg opp til eksamen og dette gjøres på internett. Oppmeldingen skjer i september og januar og vi gir beskjed til deltakerne våre når det er mulig å melde seg opp.

 

Økt kompetanse gir inspirasjon og skaper trivsel, Lilleborg tilbyr flere kurs innen renhold og hygiene. Besøk vår side for kurs og kompetanse for mer informasjon eller se vår kurskatalog.