Vask på lavere temperatur ga store økonomiske og miljøvennlige fordeler

– Den nye teknologien fra Lilleborg har gitt oss en kostnadsbesparelse i bruk av energi på rundt 300.000 kroner på 1 år, sier Bent Mailand, vaskerisjef på Tekstilvask Innlandet AS.

– Vi vasker 99 prosent helsetøy og har utfordrende flekkproblematikk. Den nye teknologien fra Lilleborg har gjort at vi har kunnet senke temperaturen fra 90 grader til 60 grader og likevel oppnådd veldig godt vaskeresultat og en sikker desinfeksjonsprosess.

– Som vaskeri for helsetøy vasker vi tekstiler som potensielt kan spre smitte og vi har derfor strenge krav til vasketid, hygiene og vasketemperatur. Tradisjonelt har vi vasket alt med termisk desinfeksjon på minimum 85 grader i minimum 10 minutter. Dette unngår vi nå med Kiv Care Tech-systemet fra Lilleborg som tilfredsstiller helsekravene om kjemotermisk prosess på 60 grader med korrekt desinfeksjon, forteller Bent Mailand, vaskerisjef på Tekstilvask Innlandet AS.

Sparte 300.000 kroner på mindre damp

Vask ved høy temperatur krever stort energiforbruk og gir økt klimabelastning. Likevel er det i dag ikke innført noen krav til lavtemperaturprodukter. Men mange norske vaskerier har allerede stor fokus på lavtemperaturvask og flere vaskerier kan vise til store energibesparelser. Det kan Mailand bekrefte.

– Vi har dampmåler og måler konkret vår bruk av energi. Hver måned ser vi på forbruket og vurderer hvor mange kilo damp per kilo tøy, vi har brukt den måneden. Resultatet etter at vi innførte
Kiv Care Tech-systemet viser klar reduksjon i forbruk av energi. Vi sparer 23 % på damp. Det gir oss en kostnadsbesparelse på ca. 300.000 kroner per år, forteller vaskerisjefen.

Miljøgevinst med lavere temperatur

Mange ser ikke helt miljøgevinsten ved å vaske ved lavere temperaturer dersom det medfører økt kjemikalieforbruk, men vask på lavere temperatur gir store fordeler utover reduksjon i bruk av energi ifølge Mailand.

– Blant annet vil lavere vaskevannstemperatur fjerne nedkjølingsproblematikk ved vask av betjeningstøy som er et blandingsprodukt av polyester og bomull. Lavere temperatur vil dermed resultere i bedre finish på det ferdige produkt, forklarer Mailand.

–  Videre så fungerer den nye termokjemiske prosessen KIV Care Tech på lavere pH enn den gamle termiske vaskeprosessen. Før lå vi på opp mot 11 i pH, nå er vi nede på ca. 9,5. Dette bidrar til en enklere skylleprosess, og ikke minst blir det mindre slitasje på tekstilene, sier Mailand og legger til at det er to typer slitasje på tekstiler: Mekanisk (som skapes av bevegelsen i tekstilene red anm.), og kjemisk (som er når vaskeløsningen sliter på tekstilene red anm.). Kjemisk sliter spesielt på bomullsfiberen og med 30.000 personer som har behov for rent tøy hver uke, vil mindre slitasje på tekstilene gi store besparelser for oss på innkjøp på lang sikt.

Kunde hos Lilleborg i mer enn 20 år

Vaskerisjef Bent Mailand har vært kunde av Lilleborg i mer enn 20 år og kan fortelle om et historisk, godt samarbeid.

– Jeg har vært i bransjen lenge og har alltid hatt god nytte av kontaktpersonene  i Lilleborg som sparringspartnere. De har god fagkompetanse og sørger for god support. I alle år har Lilleborg ligget foran de andre konkurrentene og det at Lilleborg nå motiverte oss til å teste ut det nye Kiv Care Tech-systemet har vi ikke angret på.

– Vi har en reel besparelse i totalkostnader på nærmere 200.000 kroner i året, det understreker at det var riktig valg for oss å gå fra 90 graders termisk desinfisering til 60 graders kjemotermisk desinfeksjon, sier Bent Mailand, vaskerisjef på Tekstilvask Innlandet AS.