Smitterenhold

Øke kunnskapen i helseinstitusjoner om smitte og hvordan redusere risiko for overføring av smitte.

Målgruppe

Kurset passer for personer innen sykehus og sykehjem som er involvert i institusjonens daglige renhold og drift. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta.

Kursinnhold

I løpet av kurset vil det gis en innføring i sammenhengen mellom hygiene, smitte og renhold, offentlige krav, helsetjenesteassosierte infeksjoner, smittekjeden, mikrobiologi, infeksjonskontroll og hygieniske retningslinjer. Basale smittevernstiltak vil også bli gjennomgått sammen med håndtering av resistente mikrober. Det vil også gis innføring i håndtering av renholdsutstyr. Det vil bli lagt opp til både gruppearbeid og mulighet for erfaringsutveksling.

Varighet

Kurset avholdes med jevne mellomrom i Lilleborg sine lokaler, både som heldagskurs og 2 dagers kurs. Ut over dette kan kurset avholdes på forespørsel og skreddersys etter kundens ønske. Kursinnholdet vil kunne avvike noe dersom kun én dag stilles til disposisjon.

Ønsker du mer informasjon om dette eller andre kurs, kontakt vårt kundesenter.