Lilleborg har stor fokus på riktig bruk av verneutstyr og riktig bruk av utstyr for å hindre skader. Her fra fabrikken på Ski.

Sikkerhetsdatablad

Et sikkerhetsdatablad setter deg som jobber med, eller i nærheten av kjemikalier, i stand til å sikre deg mot helseskader.

Vi har etablerte rutiner som sikrer at våre sikkerhetsdatablad oppfyller alle krav og regelverk. For at du som forbruker skal kunne omgås våre produktet på en sikker måte, utarbeider vi sikkerhetsdatablader for alle våre rengjøringsmidler i Lilleborg.
Når du søker på et produkt i vår produktdatabase her på lilleborg.no, vil du automatisk få opp sikkerhetsdatabladet tilknyttet det spesifikke produktet du søker etter.

Det er blant annet et krav om at sikkerhetsdatabladene skal være på norsk, men som en ekstra service for våre kunder utarbeider vi i tillegg engelske sikkerhetsdatablader for våre produkter ved behov.

Sikkerhets- og miljøaspektet er sentralt i all produktutvikling

I Lilleborg forholder vi oss til et omfattende internasjonalt kjemikalieregelverk, og vår vaskemiddelfabrikk på Ski er sertifisert etter tre internasjonale standarder; EN-NS ISO 9001 (kvalitet), EN-NS ISO 14001 (miljø) og OHSAS 18001 (sikkerhet).

Vant pris for godt og viktig arbeid med kjemikalier

I Lilleborg har vi egen utviklingsavdeling som har ansvaret for at våre produkter til enhver tid har en optimal sammensetning med tanke på effektivitet, kvalitet, helse og miljø. På vårt laboratorium i Oslo utføres tester og kvalitetssjekker for å sikre fremtidsrettede løsninger. I 2015 mottok Lilleborg EcoOnline Award for vårt gode og viktige arbeid med kjemikalier.

Når du benytter vårt produktsøk på lilleborg.no, vil sikkerhetsdatabladet tilknyttet produktet du søker etter komme opp automatisk under kategorien tekniske detaljer.

Spørsmål om sikkerhet rundt bruk av våre produkter?

Nøl ikke med å ta kontakt med oss!