Høstblader

Sikker håndtering av våre produkter

Brukes produktene våre riktig er de ikke farlige. For å unngå skader har vi sterk fokus på å gi god informasjon om hvordan produktene og løsningene våre brukes på rett måte.

Lilleborg går langt utover det lovverket sier for å sørge for at informasjonen om våre produkter når ut til våre samarbeidspartnere. Vi ønsker derfor en gjennomsiktighet rundt hvor mange HMS avvik vi har hos våre samarbeidspartnere og har en målsetning om null.

Lilleborg har flere tiltak for å nå dette målet:

› Grundig fagopplæring internt av nyansatte selgere og teknikere for å sikre riktig kundeveiledning, installasjon og service

› Sikkerhetsdatablader og brukerinformasjoner finnes tilgjengelig ved produktsøk

› Kontinuerlig oppdaterte metodekort, renholdsplaner og etiketter for å sikre best mulig valg av metode og produkt til oppgaven

› Fargekoding av produkters innhold, etiketter og emballasje

› Unike koblinger mellom produkt og dosering med alfanumerisk koding og stigerørsetiketter som vanskeliggjør feilkobling

› Velfungerende system for risikovurdering og behandling av HMS-avvik
(HMS-avvik er et avvik som resulterer i personskade med fravær som en konsekvens feil produkt og/eller bruk)