Reduserte vasketiden med 10 timer i døgnet

– Med Lilleborgs Climax Cipton og CIP-systemet har vi kun behov for periodisk syrevask. Det har resultert i at vi sparer 10 minutter per vask, og med 150 vask i døgnet tilsvarer det nærmere 10 timer redusert vasketitid hver dag, sier Kåre Ivar Stormoen, produksjonsleder ved Tine Meieriet Oslo.

Med bruk av CIP-system og Climax Cipton rengjøringsmiddel, har Lilleborg – i forhold til konvensjonelle metoder -, eksempler på reduksjoner på inntil 47 % på vasketid, 25 % på vaskevann og 20 % på energi. Tine Meieriet i Oslo har ikke regnet på redusert tid, men produksjonsleder Kåre Ivar Stormoen kan bekrefte at de helt klart har spart både tid, vann og kjemi ved å gå over til Climax Cipton rengjøringsmiddel.

– Med dette enfasesystemet har de fleste produksjonslinjer hos oss stort sett kun behov for syrevask ved hver femte vask. Enkelte produksjonslinjer krever syrevask på hver linje, men det er unntaket. Resultatet blir veldig bra og tilfredsstiller alle krav til renhold tross for at vi nå kun kjører periodisk syrevask.

Enkel bruk og god oppfølging sikrer trygg drift

Tine Meieriet i Oslo opplevde overgangen til Climax Cipton rengjøringsmiddel som enkel og uten innkjøringsproblemer.

– Fra implementeringen av dette systemet har vi vært veldig fornøyde med produktet. Vi er helt avhengig av effektive systemer og at alt fungerer til enhver tid for å holde produksjonen i gang. Vi har ikke hatt noen problemer etter at vi begynte å bruke det, sier Stormoen.

– Mye av grunnen til at dette systemet fungerer så bra er den sterke fagkompetansen Lilleborg innehar. Hver annen uke blir vi fulgt opp av ved at det sjekkes om alt er i orden. Vår kontaktperson er alltid tilgjengelig, og har stor kunnskap om CIP og vaskeprosesser i vår bransje. Det sikrer gode rutiner og gir oss en trygghet for effektiv og trygg drift.

Reduserte bruk av kjemi

– Ved Tine Meieriet i Oslo har vi 700 – 800 vask i uka. Når vi gikk over til dette systemet, som sparte oss for 10 minutter per vask, så gikk også bruk av vann og kjemi betraktelig ned, forteller Stormoen.

– Ved oppstarten var Lilleborgs kontaktperson med for å sikre riktig bruk og dosering. Først la vi oss høyt med sterkt vaskemiddel for å sikre et godt resultat. Men så begrenset vi sakte, men sikkert bruk av kjemikalier uten at det gikk ut over kvaliteten, forteller Stormoen.

– Det var tydelig at fagpersonen hos Lilleborg hadde fokus på et godt resultat med riktig dosering av kjemikalier. Redusert forbruk av vann og kjemikalier gir oss jo også et mye mer bærekraftig alternativ med mindre utslippsvann, sier Stormoen. Han har aldri angret en dag for at de skiftet ut det gamle vaskesystemet til fordel for CIP-system med Climax Cipton rengjøringsmiddel.

–  Dette produktsystemet fra Lilleborg har helt klart mange fordeler utover det rent økonomiske. Vi er rett og slett veldig fornøyde!

Her kan du lese mer om CIP.

 

Spørsmål eller behov for hjelp? Ta kontakt med vårt kundesenter.