Lilleborg TASKISwingo 2100

Vi skreddersyr renhold for ulike behov i offentlig sektor

Det er viktig at lokaler som drives i offentlig virksomhet har god renholdskvalitet. Like viktig er det at HMS-kravene ivaretas og at kostnadene er i henhold til budsjett.

I Lilleborg utvikler vi innovative produkter og metoder som effektiviserer renholdet og reduserer totalkostnadene. Vi jobber tett med deg som kunde og skreddersyr løsninger som dekker ulike behov.

Innovasjon med fokus på miljø og reduserte kostnader

Utviklingsavdelingen i Lilleborg jobber kontinuerlig med å utvikle innovasjoner som er enda bedre for våre kunder og miljøet. Dette arbeidet har blant annet resultert i at vi nå tilbyr smartere doseringsløsninger som gir korrekt dosering av kjemi og hindrer unødvendig bruk. Dette resulterer også i mindre bruk av emballasje og reduserte kostnader til avfallshåndtering. Innen industri og vaskeri har vi automatiske doseringssystemer, som vårt KIV-doseringssystem. Dette systemet måler til enhver tid nøyaktig mengde dosering på vaskemidler/kjemi, sikrer riktig dosering og hindrer overdosering.
nic_4408

Begrenser sykefravær med riktige metoder
Ved å bruke riktige produkter og systemer vil du kunne sikre mer effektivitet og bedre ergonomi for renholderne. Ved å ta i bruk nye metoder, ser vi at arealet for renhold kan økes uten at det går på bekostning av tid, ønsket resultat eller renholderens arbeidshverdag. Med vår fagekspertise vil vi i Lilleborg sikre at du tar de riktige valgene for å kunne øke verdiskapningen hos dere.

Renholdsplan sikrer god oversikt
En renholdsplan fra Lilleborg vil gi dere en systematisk beskrivelse av renholdsarbeidet i deres bygg. Lilleborg benytter dataverktøyet Jonathan Clean, som er et tegningsbasert kalkyle- og planleggingssystem for å utarbeide alle renholdsplaner. Renholdsplanen utarbeides etter befaring på bygget, sammen med informasjon og kommunikasjon med renholdere på bygget. En grundig og korrekt spesifikasjon av renholdsoppgavene er nødvendig for å få en riktig renholdsplan.

Tone Hansson

«Målene med en renholdsplan er å ivareta renholderne, ta best mulig vare på byggets innvendige materialer og overflater, sikre effektive metoder, redusere arbeidstid og gi økt besparelse».

Tone Hansson, renholdsplanlegger Lilleborg

Svanemerkede produkter gir grønt fotavtrykk
I Lilleborg har vi høy fokus på substitusjonsplikten. Det kreves for å kunne videreutvikle produkter for å oppnå optimal miljøtilpasning, samtidig som krav til kvalitet og effektivitet ivaretas. Gjennom dette arbeidet bidrar vi til at du som kunde kan nå egne bærekraftsmål. Innenfor kategorien «rengjøringsmidler til profesjonelle» utgjør våre produkter 42 % av totalt antall svanemerkede produkter. Vi har mottatt flere priser fra Stiftelsen Miljømerking for vårt arbeid med svanemerking.

Spørsmål eller behov for hjelp? Ta kontakt med vårt kundesenter.