Renhold industri, man spyler. Lilleborg, Orkla.

Reduser kostnader!

Økt mattrygghet og redusert driftskostnad - er det mulig?

Alle som jobber i eller med matindustrien er enig om at hygienearbeid i form av renhold og kontrolltiltak er av avgjørende viktighet både for mattryggheten og kvaliteten på sluttproduktet. Samtidig vet vi at det i matindustrien så vel som i andre bransjer er en konstant jakt etter reduserte kostnader. Spørsmålene jeg ønsker å stille er da: «Har renhold og hygienetiltak tilstrekkelig fokus i industrien – både kvalitativt så vel som kostnadsmessig?» Spurt på en annen måte; «Er det mulig å redusere kostnaden til renhold og hygiene betydelig uten at det går på bekostning av mattryggheten?»

For lav fokus på renholdsprosesser

Det er lite nytt som har skjedd de siste 20 til 30 år når det gjelder metoder og teknologi for renhold. Fra meg som representerer vaskemiddelleverandørene kan dette høres ut som en fallitterklæring. Jo, vi kunne sikkert ha gjort mye mer, men det er også mye fordi renholdsprosesser ofte får for lav fokus. Det er rett og slett enkelt å glemme de prosessene som foregår utenfor selve kjernetiden.
De største matindustrikonsernene i Norge har i dag kostnader knyttet til renhold i 100-millionersklassen. Samtidig øker behovet for mattrygghetstiltak og kvalitet i kraft av myndighetskrav og forbrukeres forventninger. Det er derfor nå gledelig at flere av de store matprodusentene nå ser på muligheter for å innføre nye teknologier. Størst mulighet for både å øke kvaliteten og redusere kostnaden ligger her i to elementer:

1. Prosessovervåking av automatiske vaskeprosesser
CIP Vask er prosesser som i de fleste tilfeller er automatisk styrte, men som ofte går på nattens tid uten tilsyn. Vår erfaring og tro er at ved å innføre prosessovervåking, samt øke kompetansen rundt dette, så vil det utløse store muligheter til både økt hygiene og reduserte kostnader.

2. Åpent renhold – nye metoder
Nedvasking av slaktelinjer, skjærelinjer etc. foregår ofte på natten og med manuelle rutiner. På mange steder har dette vært gjort på samme måte de siste 20 til 30 årene. Prosesslinjene har samtidig økt både i størrelse, omfang og kompleksitet. For å holde tritt med utviklingen, har da antall årsverk brukt til renhold økt tilsvarende. Videre vil har man da fått tilsvarende økning i forbruk av vann, energi og vaskemiddel.

Reduser kostnadene med opptil 30 %

I Lilleborg jobber vi hele tiden for å utvikle effektive, innovative og bærekraftige produkter og systemer som bidrar til større effektivitet, mer lønnsom drift og økt verdiskaping for våre kunder. Med over 180 år i bransjen har vi opparbeidet en sterk fagkompetanse, og vår hypotese er at det er potensiale til å redusere kostnader til renhold med opptil 30 %. Dette kan gjøres ved å innføre nye og mer moderne metoder, ha økt fokus på opplæring og kompetanse hos de som skal utføre jobben og eventuelt også innføre større grad av automatisk renhold.

Reduserer man rengjøringstiden med 30 %, så vil man også redusere vann- og energikostnadene tilsvarende. Resultatet er mer tid til å konsentrere seg om andre oppgaver som økt kapasitet til produksjon. Med andre ord; effektivt renhold gir økt verdiskapning og bedre resultat på bunnlinja.

Endringsprosessen – nødvendig kontroll under veis

Vesentlige endringer krever styrte endringsprosesser. Slik vil det være i disse eksemplene også. Vi tror ikke på de gode resultatene uten god forankring gjennom hele bedriften. De beste eksempler på gode endringsprosesser er når man sikrer god forankring fra ledelsen gjennom hele organisasjonen helt ut til de som er direkte berørt av endringen. God forankring = tilstrekkelig forståelse for, og vilje til endring.

 

Spørsmål eller behov for hjelp? Ta kontakt med vårt kundesenter.