Kursholdere i Lilleborg, Orkla.

Økt kompetanse gir inspirasjon og skaper trivsel

Vår fagavdeling tilbyr et bredt spekter av kurs og fagdager, renholdsprogram og kompetanseheving gjennom fagbrev. Vi skreddersyr kurs etter størrelse og behov.

Lilleborg har lange tradisjoner som Norges ledende totalleverandør av hygiene og rengjøringsløsninger til det profesjonelle markedet. Vi driver hele verdikjeden, inkludert produktutvikling og produksjon. Dette arbeidet har bidratt til at vi har en dyp og bred fagkompetanse innenfor blant annet næringsmiddelhygiene, husøkonomi, serviceledelse, kjemi/laboratorium, renholdsplanlegging og byggrenhold (RTB).

Alle har behov for faglig påfyll

Gjennom våre kurs vil nivået for mestring øke, noe som igjen er motivasjonsskapende og gir økt selvfølelse i jobben. Videre vil kursdeltakelse resultere i kompetanseheving. Det vil både den enkelte ansatte og virksomheten i sin helhet nyte godt av.

Kurs Lilleborg, kompetanseheving, Orkla.
Rollen som kompetansehever innenfor alle former for profesjonelt renhold og hygiene har alltid vært grunnleggende for Lilleborg.

 

Skreddersydde kurs for ulike behov

Fagavdelingen i Lilleborg holder kurs i alt fra grunnleggende rengjøring og mathygiene, til mer spesifiserte kurs om desinfeksjon og tekniske kurs i service av maskiner. I tillegg til å ha fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet) og riktig bruk av produkter og systemer, holder vi også mer generelle kurs om ledelse, motivasjon og arbeidsglede.

Vi holder kurs i blant annet følgende tema:

Byggrenhold: Rent og tørt bygg
CLP: Et nytt faremerkingsystem
Fagbrevkurs i renholdsoperatørfaget
Gulvpleie: riktig renhold og vedlikehold av gulv
HACCP og IK-mat workshop
HMS: Innemiljø og ergonomi
Hygiene og smitte: Personlig hygiene og institusjonshygiene
Mathygiene og prøvetakning (ut i fra retningslinjer fra Mattilsynet)
Mikrobiologi og hygiene på kjøkkenet
Motivasjon og teamarbeid
NS INSTA 800:2010 10
Renholdsledelse og dilemmatrening
Smitterenhold
Trygg mat med IK-mat og HACCP

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bidra med faglig påfyll og kompetanseheving for deg og din bedrift.