Motivasjon og teamarbeid

Dette kurset har fokus på å skape gode rammer for renholdsorganisasjoner som ønsker å ha motiverte medarbeidere som spiller på lag.

Kurset kan tilpasses konkrete problemstillinger etter ditt ønske, og kan benyttes som et ledd i en endringsprosess. Dette kan være spesielt aktuelt ved implementering av nye renholdsmetoder eller ved innføring av NS-INSTA 800.

Målgruppe

Alle som ønsker en ny giv og en vitamininnsprøyting i sin renholdsorganisasjon. Kurset passer for husøkonomer, så vel som utøvende renholdere.

Kursinnhold

• Motivasjon: Hva motiverer oss til å gå på jobb?

• Teamarbeid og konflikthåndtering, hva må leder og ansatte gjøre for å bidra til at teamet blir best mulig?

• Kommunikasjon, hvordan skal vi snakke sammen?

• Endring/utvikling, en viktig del av å være en moderne organisasjon.

Varighet

Tilpasses kundens ønske, vanligvis 3-6 timer. Dette kurset kan også kombineres med andre kurs, dersom et mer variert kursinnhold er ønskelig.

Ønsker du mer informasjon om dette eller andre kurs, kontakt vårt kundesenter.