Motivasjon og teamarbeid

Dette kurset har fokus på å skape gode rammer for renholdsorganisasjoner som ønsker å ha motiverte medarbeidere som spiller på lag

Mål
Å skape gode rammer for renholdsorganisasjoner som ønsker å ha motiverte medarbeidere som spiller på lag. Kurset kan tilpasses konkrete problemstillinger etter kundens ønske, og kan benyttes som et ledd i en endringsprosess – dette kan være spesielt aktuelt ved implementering av nye renholdsmetoder eller ved innføring av
NS-INSTA 800.

Målgruppe
Alle som ønsker en ny giv og en vitamininnsprøyting i sin renholdsorganisasjon. Kurset passer for husøkonomer, så vel som utøvende renholdere.

Kursinnhold
›   Motivasjon: Hva motiverer oss til å gå på jobb?
›   Teamarbeid og konflikthåndtering, hva må leder og ansatte gjøre for å bidra til at               teamet blir best mulig?
›   Kommunikasjon, hvordan skal vi snakke sammen?
›   Endring/utvikling, en viktig del av å være en moderne organisasjon.

Varighet
Tilpasses kundens ønske, vanligvis fra 3– 6 timer. Dette kurset kan også kombineres med andre kurs, dersom et mer variert kursinnhold er ønskelig.

Økt kompetanse gir inspirasjon og skaper trivsel. Lilleborg tilbyr flere kurs innen renhold og hygiene. Besøk vår side for kurs og kompetanse for mer informasjon eller se vår kurskatalog.