Mathygiene og prøvetakning - ut ifra retningslinjer fra Mattilsynet

Få en grundig innføring i mathygiene og hvordan prøvetaking kan benyttes for dokumentasjon av trygg matproduksjon.

Gjennom faktiske eksempler og prøver gjøres retningslinjene fra mattilsynet mer forståelig og gjennomførbare.

Målgruppe

Alle som har behov for kunnskap om trygg mat på et produksjonskjøkken; nyoppstartede kaféer, restauranter, kantiner ol. Kurset er også egnet for de med lang erfaring, men som ønsker en faglig oppfriskning.

Kursinnhold

• Mikrobiologi: Generelt om hvordan å forhindre uønsket vekst eller spredning av mikroorganismer?

• Tilberedning, fra råvare til ferdig produsert: Hvordan sikre gode rutiner for hele verdikjeden?

• Renhold av lokaler, innredning og utstyr: Hva må til for at det er rent nok?

• Personlig hygiene: Hvilke krav ligger til grunn for at den personlige hygienen på et kjøkken skal være tilfredsstillende og trygg?

• Prøvetakingsprosedyre og prøvetaking: A. Renhold: Kontroller at flatene på kjøkkenet er tilfredsstillende rene. B. Matvarer: Kontroll av uønsket vekst av mikroorganismer

 

Varighet

Kurset har varighet fra 1 til 6 timer, alt etter kundens ønske og behov.

 

Ønsker du mer informasjon om dette eller andre kurs, kontakt vårt kundesenter.