Sikkerhet for rent resultat til lavest mulig kostnad

For å kunne drive et vaskeri på en trygg og god måte må man sikre kostnadseffektiv produksjon av rene tekstiler, med effektive produkter og driftssikre doseringssystemer.

Med hele verdikjeden i Norge har vi en unik mulighet til å utvikle produkter og systemer som er tilpasset norske forhold og lokale behov.

Svanemerkede kvalitetsprodukter

I Lilleborg har vi egen utviklingsavdeling som jobber kontinuerlig med å utvikle innovative vaskemidler som har maksimal effekt for lavest mulig kostnad uten at det går på bekostning av miljøet. Omkring 50 prosent av våre tøyvask produkter er svanemerket. Over 60 prosent av våre tøyvask produkter blir produsert på vår fabrikk på Ski og sikrer kortreist produksjon.

Stabil drift til reduserte kostnader

Fokus på gode vaskeprosesser og systemer som sikrer kontinuerlig, stabil drift ligger til grunn i vår leveranse. I tillegg til å legge til rette for en enklere og mer effektiv drift, jobber vi sammen med våre kunder for å oppnå reduserte totalkostnader for hver kilo rent tøy som produseres.

Til våre vaskerikunder tilbyr vi i Lilleborg:

  • Høykonsentrerte vaskemidler for effektive og skånsomme vaskeprosesser
  • Skånsom vask med sikker desinfeksjon på lav temperatur
  • Landsdekkende salgs- og serviceavdeling
  • Kort responstid ved servicebehov

Ved å tilby god produktkvalitet og gjennomtenkte løsninger for prosessene i vaskeriet, jobber vi i Lilleborg sammen med deg som kunde for å oppnå kontinuerlig forbedring og økt verdiskapning. Med hele verdikjeden i Norge og vårt landsdekkenende servicenettverk å støtte deg til, vil vi sikre et rent resultat!

Spørsmål eller behov for hjelp? Ta kontakt med vårt kundesenter.