Kolbe på berg

Lilleborg vant pris for godt og viktig arbeid med kjemikalier

Produsenter og leverandører blir et stadig viktigere ledd i jobben med sikker håndtering av kjemikalier. I 2015 vant Lilleborg EcoOnline Award for godt og viktig arbeid med kjemikalier.

Sikkerhets- og miljøaspektet er sentralt i all produktutvikling hos Lilleborg.
Vi forholder oss til et omfattende internasjonalt kjemikalieregelverk, og vaskemiddelfabrikken på Ski er sertifisert etter tre internasjonale standarder; EN-NS ISO 9001 (kvalitet), EN-NS ISO 14001 (miljø) og OHSAS 18001 (sikkerhet). Som et resultat av dette gode arbeidet med kjemikalier, vant Lilleborg EcoOnline Award i 2015. En pris EcoOnline deler ut til leverandører som har fokus på dette.

– Det å verdsette leverandørene er også viktig. Det er tross alt de som er premissgivere for innholdet i sikkerhetsdatabladene. Derfor valgte vi i fjor å gi EcoOnline Award til en leverandør, sier gründer av EcoOnline, Kjell Hamnes.

Laboratorium
Geir Utigard, senior product developer i utviklingsavdelingen i Lilleborg

For å nå helt til topps i denne priskategorien må du alltid være oppdatert og i front når det gjelder informasjon om hva produktene dine inneholder. Hamnes er nemlig overbevist om at informasjon vil bli nøkkelen til suksess for produsenter og leverandører i fremtiden:

– Vi tror at sikkerhetsdatablad vil bli et av de viktigste dokumentene for produktinformasjon. Det er her leverandørene bør satse på å kvalitetssikre informasjon om sine produkter. Allerede i dag opplever vi gjennom flere av våre kunder, at et økende antall forbrukere etterspør dokumentasjon om hva produkter inneholder.

 

Spørsmål eller behov for hjelp? Ta kontakt med vårt kundesenter.