Mann som holder kurv med grønnsaker

Få et smil fra Mattilsynet!

Sørg for at dine gjester møter et smilefjes på døren neste gang de kommer på besøk – meld dere på kurs hos Lilleborg.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Mattilsynet om å innføre en landsdekkende smilefjesordning. Ordningen trådte i kraft i januar ifjor.  For å sikre et blidt smilefjes ved inngangen til ditt serveringssted, arrangerer fagavdelingen i Lilleborg kurs som hever kompetansen til alle ansatte og sikrer trygg mat og god hygiene på ditt kjøkken.

Par smiler på café

Smilefjeset sier mye om hygieniske forhold

Smilefjes er dels en tilsynsordning, og dels en måte å informere dine kunder på. Ordningen innebærer ingen endring i regelverket Mattilsynet allerede fører tilsyn etter, men er en ny måte å gjøre det på. Forskjellen er at resultatene fra tilsynet nå uttrykkes med et smilefjessymbol, og henges opp godt synlig fra utsiden av serveringsstedet. Formålet med ordningen er å informere forbrukerne om de hygieniske forholdene ved et serveringssted, og gjør det lettere for gjester å foreta et bevisste valg på hvor de velger å spise.

Våre kurs er basert på Mattilsynets «Veileder til virksomhetene om smilefjesordningen» og vil omfatte deler av følgende områder som inngår i smilefjesordningen:

Rutiner og ledelse
Lokaler og utstyr
Mathåndtering og tilberedelse
Sporbarhet og merking
Mattilsynets veileder

Vanlig stilte spørsmål:

Har jeg behov for dette kurset?

Alle som jobber med mat er lovpålagt å ha et internkontrollsystem som sikrer kundene trygg mat. Ved å delta på dette kurset vil du heve din kunnskap og vite hva som skal til for å tilfredsstille alle krav og retningslinjer i internkontrollsystemet og smilefjesordningen.

Hvilken fagkompetanse har kursholder?

Guri Kvam er utdannet næringsmiddelteknolog med 12-års erfaring fra Mattilsynet, prosjekter innen matsikkerhet og som kursholder innen Trygg mat, HACCP og IK-mat. I tillegg til sin rolle i Lilleborg, har hun blant annet forelest for studentene ved Facility Management ved Høgskolen i Akershus. Guri har jobbet i Lilleborg siden 2008, og har også ansvar for fagområdet smitte og renhold i Lilleborg.

Hvor melder jeg meg på?

Ta kontakt med Lilleborgs kundesenter på telefon 815 36 000, eller send en e-post til kundeservice@lilleborg.no

Interessert i andre kurs?

Vår fagavdeling formidler kunnskap innen alle former for profesjonelt renhold og hygiene. Vi tilbyr også kurs og opplæring i blant annet:

Renholdsstandarden NS-INSTA 800:2010
Ledelse og motivasjon
HMS
Riktig bruk av kjemi
Hygiene og smitterenhold
Trygg mat/HACCP

I tillegg holder vi fagbrevkurs som leder til tittelen renholdsoperatør og har opplæring i renholdsøkonomi og renholdsplanlegging. Les mer om renholdsplanlegging her: https://www.lilleborg.no/2016/12/lilleborg-tilbyr-renholdsplanlegging/

Økt fagkompetanse gir økt trivsel og mer lønnsom drift.

 

Kilde: Mattilsynet
Foto: IStockphoto/Mattilsynet

 

Spørsmål eller behov for hjelp? Ta kontakt med vårt kundesenter.