HMS: Innemiljø og ergonomi

Kursdeltakerne får et bevisst forhold til hvordan kroppen skal benyttes for å skape minst mulig uheldig belastning ved utførelse av profesjonelt renhold.

Målgruppe

Kurset henvender seg først og fremst til de som utfører renhold. Renholdsledere og verneombud kan også ha nytte av dette kurset.

Kursinnhold

• Kroppens behov: Hvordan tilpasse arbeidet til kroppen?

• Utstyr og metoder som skal sikre en ergonomisk riktig arbeidshverdag

• Utfordringer i renhold: Fra problem til løsning

• Risikofaktorer: Hvilke konsekvenser kan feil bruk av kroppen føre til?

• Erfaringsutveksling: Det vil bli lagt stor vekt på kursdeltakernes egne erfaringer og god tid til å stille spørsmål knyttet til egen arbeidsplass

Varighet

Tilpasses kundens ønske, vanligvis fra 3 til 6 timer. Dette kurset kan også kombineres med andre kurs.

Ønsker du mer informasjon om dette eller andre kurs, kontakt vårt kundesenter.