MS Nordkapp i Raftsundet, Hurtigruten, samarbeid Lilleborg, Orkla.

Historisk samarbeid mellom Hurtigruten og Lilleborg

De to ærverdige, norske selskapene har inngått samarbeid for å optimalisere renholdet og redusere kostnader.

Siden 1830 har Lilleborg levert renholdsprodukter og tjenester til landets største reiselivsbedrifter. Bare noen år senere, i 1893 ble ruten mellom nord og sør, Hurtigruten, etablert. Nå har de to norske selskapene inngått samarbeid.

Høsten 2015 startet innkjøps- og hotellavdelingen hos Hurtigruten et prosjekt som hadde til hensikt å forbedre og standardisere renholdet om bord i alle deres 13 skip. Videre ønsket de å dokumentere bruk av produkter slik at de kunne velge ergonomisk riktige alternativer som ivaretok HMS for ansatte.

– Utover fokus på kvalitet, ergonomi og HMS, var målet å kutte kostnader, så det var mange krav som skulle innfris, forteller Erik Larsson, innkjøpssjef hos Hurtigruten. Daværende renholdsleverandør ble vurdert opp mot andre leverandører. Valget falt på Lilleborg.

– Beslutningen om å velge Lilleborg som ny leverandør var en kombinasjonen av fagekspertise, struktur for rutiner, forslag til implementering og oppfølgingsmodeller. Sist, men ikke minst, så vi at Hurtigruten som selskap ville spare store kostnader ved å gå over til Lilleborg som totalleverandør, sier Larsson.

God hygiene = gode gjesteopplevelser

– Vi ser frem til å bidra til gode rutiner og optimalt renhold for alle skipene til Hurtigruten, sier Brian Ask Sørensen i Lilleborg. Han understreker at veien til gode gjesteopplevelser er en grunnleggende, god hygienestandard.
– Gjennom innovative produkter og systemer for renhold, som blant annet vårt nye produkt Smart Dose for kjøkken, vil vi kunne bidra til å legge til rette for et bedre, mer effektivt og lønnsomt renhold.

Innfører innovative renholdsmetoder på alle skip

For å fremme innovative renholdsmetoder på alle skip, har Hurtigruten satt ned prosjektgruppen som består av utvalgte husøkonomer fra Hurtigruten og representanter fra Lilleborg. Gjennom samarbeid skal gruppen legge til rette for at innovative og effektive renholdsmetoder innføres om bord på alle Hurtigrutens skip.

– Dette arbeidet vil bidra til at Hurtigrutens gjester i enda større grad vil trives om bord, sier Andrè Pettersen, direktør for hoteloperasjonen i Hurtigruten og legger til at de ønsker å sikre at gjestene er komfortable ved å ha fokus på optimalt renhold og god mathygiene.

– Gjennom å sikre god renholdsstandard i alle skip vil vi kunne konsentrere oss om det Hurtigruten er god på, nemlig å gi gjestene en enestående kulinarisk matopplevelse i unike naturomgivelser!

Original kystrute siden 1893

I 1893 ble kaptein Richard Withs dampbåt, DS Vesteraalen, satt i trafikk langs norskekysten. De daglige avgangene gikk først fra Trondheim til Hammerfest, og senere fra Bergen til Kirkenes. Turen tok bare syv dager fikk dermed navnet Hurtigruten. I dag består flåten av 13 skip. Selskapet bringer gods, lokale passasjerer og turister til 34 havner langs norskekysten mellom Bergen og Kirkenes.

– For at passasjerene skal ha det bra er det viktig med god kvalitet på renholdsprodukter og tjenester. Det er bakgrunnen for at vi inngikk en avtale med Lilleborg, sier Erik Larsson, innkjøpssjef hos Hurtigruten.

 

Foto til artikkelen: Trym Ivar Bergsmo/Hurtigruten.

 

Spørsmål eller behov for hjelp? Ta kontakt med vårt kundesenter.