Kokker ser på mobil

HACCP og IK-mat workshop

Få innsikt i og forståelse for viktigheten av IK-Mat med HACCP som et verktøy og hvordan HACCP-systemer bygges opp.

Gjennom å belyse problemstillinger fra eget kjøkken får kursdeltakerne en praktisk innføring i hvordan HACCP kan benyttes best mulig på sin arbeidsplass.

Målgruppe

Kurset er beregnet på de som jobber med IK-Mat og HACCP inngående i virksomhetene. I tillegg til å gå igjennom teori blir det sett på konkrete problemstillinger som utarbeidelse av flytskjema, gjennomføring av fareanalyse, samt se på risikomatrise (sannsynlighet og konsekvens av hendelser). Det er en fordel om deltakerne har noe kjennskap til IK-Mat og HACCP fra før.

Kursinnhold

• IK-Mat med HACCP: hva er dette og hvordan kan dette være et nyttig verktøy for kjøkkenet?

• Regelverkskrav: Hva sier lovverket?

• Dokumentasjon: Hvordan vise til gode rutiner?

• Grunnforutsetninger: F.eks personlig hygiene renholdsrutiner, vedlikehold

• Flytskjema: Fra varemottak til servering

• Risiko- og fareanalyse: Hva er sannsynligheten for at feil oppstår, og hva blir konsekvensen av dette

• Gruppeoppgaver, diskusjon og erfaringsutvikling

Varighet

Tilpasses kundens ønske, men anbefalt som heldags-kurs. Det anbefales å også delta på kurset “mikrobiologi og hygiene på kjøkkenet” eller å ta kursene i kombinasjon.

Ønsker du mer informasjon om dette eller andre kurs, kontakt vårt kundesenter.