Fabrikk Lilleborg på Ski

Norsk fabrikk

Lilleborgs fabrikk på Ski har en årlig produksjon på rundt 30.000 tonn og er blant de mest avanserte fabrikker for produksjon av flytende vaskemidler i Europa.

Fabrikken i Ski (Orkla HPC Ski) produserer kjente merker som Zalo, Sunlight, Krystal, Salmi, Klorin, Milo, Omo, Blenda og Comfort. Her produseres også flytende vaskemidler til det profesjonelle markedet med merker som Taski, Suma, Titan og Clax. Til det nordiske markedet produserer fabrikken produkter som Grumme, Lumme og Renslet.

Fabrikken til Lilleborg på Ski.Fabrikken har i alt seks produksjonslinjer som håndterer i alt 32 forskjellige formater og 150 forskjellige formuleringer. Årlig produksjon er på rundt 30 000 tonn.

Sikrer kvalitet og kortreise produkter

Fabrikken på Ski bidrar sterkt til at vi i Lilleborg raskt kan tilpasse oss våre kunders behov og levere produkter og tjenester til i god kvalitet, til riktig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

For å kunne være konkurransedyktige i et presset marked, jobbes det systematisk med kontinuerlig forbedring innen alle områder. Det stilles svært høye krav til kvalitet i alle ledd, og de ansatte går gjennom omfattende trening og opplæring.

Fabrikken er sertifisert etter internasjonale standarder for kvalitet, miljø og sikkerhet:

NS-EN ISO 9001:2015

NS-EN ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

Fabrikken har også lang erfaring i å produsere flytende vaskemidler som kvalifiserer for det offisielle, nordiske miljømerket Svanen og Bra Miljøval.

Tove Strand ved Lilleborgs fabrikk på Ski.
Tove Strand, fabrikksjef ved Lilleborgs fabrikk på Ski, har stor fokus på sikkerheten ved fabrikken.

Helse, miljø og sikkerhet

Orkla HPC Ski har fokus på å legge til rette for et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø. De mest utfordrende forholdene er knyttet til bruk av maskiner og håndtering av kjemikalier. Gjennom systematisk reduksjon av risikoer og kontinuerlig påvirkning av de ansattes holdninger til egen adferd og sikkerhet, arbeider vi for at uhell og skader unngås.

Orkla Production System (OPS)

Det arbeides systematisk med OPS, som er Orklas Lean Management eller Total Productive Management program, i fabrikken. Gjennom OPS-programmet identifiserer fabrikken de største utstyrs- og prosesstapene. Disse tapene søkes deretter eliminert gjennom bred involvering og ved å utnytte de ansattes erfaring og kompetanse. OPS bidrar til å endre og styrke bedriftskulturen, og gjør arbeidsmiljøet triveligere, tryggere og mer utfordrende. OPS er et viktig verktøy for å nå fabrikkens målsetting om å være i verdensklasse.

 

Spørsmål eller behov for hjelp? Ta kontakt med vårt kundesenter.