Enkelt, smart og trygt med SmartDose

Mattilsynets smilefjesordning begynner å bli kjent blant bransjens besøkende og de finner trygghet i at stedet de besøker har kontroll på rutinene og etterlever mattilsynets krav.

Smilefjesordningen er like aktuell for alle serveringssteder. Norges 8000 serveringssteder er alle pliktet til å følge opp og informere om status til sine besøkende. Lilleborg har vært positive til ordningen hele veien og tilbyr både kurs og produkter som skal hjelpe til å møte mattilsynets krav på best mulig måte, tilpasset stedets behov og økonomiske muskler.

Grunnleggende daglig kjøkkenrengjøring med kun to produkter

Lilleborg søker stadig å komme med innovative systemer og produkter som forenkler deres kunders hverdag. Da Suma SmartDose ble lansert så man fort hvordan systemet kan være med å bidra til et smilefjes på døren.

– Suma SmartDose er vårt nye produktsystem som på en enkel, smart og trygg måte sikrer grunnleggende, daglig kjøkkenrengjøring og desinfeksjon med kun to produkter. Alle de daglige rengjøringsoppgavene fra universalrengjøring til gulvrengjøring, glasspuss, håndoppvask (Suma SD Multipurpose Cleaner D2.3) og desinfeksjon (Suma SD Bac D10), kan gjøres ved hjelp av disse to produktene, forteller Geir Utigard, senior product developer i utviklingsavdelingen i Lilleborg.

Fra Lilleborgs laboratorium
Geir Utigard, senior product developer i utviklingsavdelingen i Lilleborg.

Smart og enkel dosering med høy HMS faktor

SmartDose leveres i en innovativ lukket emballasje som gir nøyaktig dosering og minimerer risiko for kontakt med konsentrert kjemi. Ved at produktene er høykonsentrerte vil man oppnå redusert kostnad og mindre avfall med samme yteevne, forklarer Utigard.

Alle kan bli gode på hygiene

– Alle kan vaske, men ikke alle kan hygiene. Lilleborg har produktsystemer og kunnskap som forenkler og effektiviserer renhold på kjøkken, sier fagsjef Guri Kvam i Lilleborg.

– Med våre systemer kan du sikre høy hygienestandard og trygg mat. Vi kan bidra til at kjøkkenet oppfyller næringsmiddellovgivningen og at de som samarbeider med oss får et smilefjes neste gang Mattilsynet banker på.

Kurs om renhold
Fagsjef i Lilleborg Guri Kvam holder kurs og underviser i renhold og hygiene.